TIB

Järnbristmarkör

TIBC (järnbindande kapacitet)

Blodet innehåller ett protein som heter transferrin som binder järn i kroppen. Järnet kan transporteras från tarmen till andra delar av kroppen med hjälp av transferrin. TIBC (järnbindande kapacitet) mäter hur mycket transferrin det finns i blodet för att transportera järn.

Vad är TIBC?

TIBC (Total Iron Binding Capacity) eller järnbindande kapacitet är ett blodprov som mäter den totala mängden transferrin (ett protein som binder järn i blodet) som är tillgängligt för att transportera järn i kroppen.

Transferrin är ett glykoprotein som syntetiseras i levern och används för att transportera järn från tarmen och andra platser i kroppen till benmärgen, där det används för att producera nya röda blodkroppar.

Varför analyseras TIBC?

Järnbindande kapacitet mäts vanligtvis som ett sätt att utvärdera kroppens förmåga att binda och transportera järn.

Vad kan ett lågt värde av TIBC bero på?

En låg nivå av P-TIBC kan indikera att det finns för lite transferrin tillgängligt, vilket kan bero på höga nivåer av järn i kroppen eller på en lever- eller njursjukdom.

Vad kan ett högt värde av TIBC bero på?

En hög nivå av P-TIBC kan indikera att det finns mycket transferrin tillgängligt i blodet för att binda järn, vilket kan bero på en brist på järn i kroppen.