CRP

C-reaktivt protein

CRP

CRP är en förkortning av C-reaktivt protein som ingår i vårt immunförsvar. CRP (snabbsänka) mäts för att kontrollera att du inte har en infektion eller inflammation i kroppen.

Vad är CRP?

CRP, eller C-reaktivt protein, produceras i levern som en del av kroppens inflammatoriska respons. Det är en viktig markör för inflammation i kroppen och används ofta som en diagnostisk test för att upptäcka och övervaka inflammation i kroppen.

CRP-nivåerna kan öka kraftigt i blodet vid akut inflammation, såsom vid infektioner, skador, kirurgi eller autoimmuna sjukdomar. CRP, även kallat snabbsänka, kan också användas för att övervaka behandlingen av inflammation, till exempel vid behandling av reumatoid artrit eller inflammatorisk tarmsjukdom.

Varför analyserar man CRP?

CRP-värdet kan inte enskilt mätas för att ge svar på en eventuell sjukdom utan resultatet behöver ställas mot hur du mår och resultat från andra eventuella prover du har tagit.

CRP kan påvisa om du har en infektion eller inflammation i kroppen, dessa är två olika tillstånd. Infektion orsakas av ett smittämne, de vanligaste är bakterier, virus och svamp. Förkylning och influensa är de vanligaste infektionerna som orsakas av virus. Andra exempel är vattkoppor, TBE, HPV och covid-19 med flera.

Infektioner orsakade av bakterier är streptokocker med sjukdomar som halsfluss, svinkoppor och urinvägsinfektion.

Man kan även få en infektion orsakad av svamp som alltid finns naturligt på kroppen utan att orsaka något besvär. Dock kan svamp föröka sig och då kan t.ex. immunförsvaret eller bakteriefloran i kroppen påverkas.

Ovan tillstånd ger olika symtom beroende på var infektionen har uppstått.

En inflammation är ett tillstånd som uppstår när kroppen har reagerat på en skada eller ett angrepp. Inflammation kan även uppstå av en infektion vilket är den vanligaste orsaken. Andra orsaker kan vara allergier, artros, astma, skador av värme eller kyla och skador på kroppen såsom t.ex. sårskador.

Symtom på en inflammation

Våra kroppar påverkas på olika sätt vid en inflammation, här är några vanliga symtom från det området där kroppen har en inflammation:

 • området blir svullet
 • området blir rött eller rosa
 • området gör ont
 • området blir varmt.

Vad kan ett högt värde av CRP bero på?

Ett högt CRP-värde med över 300 mg/L kan bero på en kraftig infektion eller inflammation. Vid en vanlig förkylning ökas CRP vanligtvis inte alls eller bara lite. Får man en kraftig virusinfektion som influensa kan CRP-värdet ligga över 50 mg/L.

Ett CRP-värde kan inte vara för lågt utan visar enbart på att du inte har någon inflammation eller infektion i kroppen. Hos en helt frisk person är CRP ofta lägre än 3 milligram per liter (mg/L).

Tester som innehåller markören CRP

Hälsokontroller
Hälsokontroll Depression

Depression

21 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för dig som man.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Inflammation
CRP
CRP (snabbsänka)

Snabbsänka

 • Mäter ditt CRP-värde (snabbsänka).
 • Påvisar eventuell pågående inflammation.
 • Påvisar eventuell pågående infektion.
 • Mäter från första dygnet vid sjukdom.

39 kr