Kan ett blodprov upptäcka om jag har en inflammation?

Header

Kroppens immunförsvar arbetar för att skydda oss från skadliga mikroorganismer och främmande ämnen. Vid misstanke om en möjlig infektion eller inflammatorisk reaktion så används i många fall blodprover för att påvisa inflammationen och bidra till information för eventuell behandling.

CRP - Blodprov för att påvisa inflammation

Om en läkare misstänker att du har en inflammation i kroppen finns det flera olika blodprover som kan användas för att påvisa att så är fallet. Ett av de vanligaste förekommande blodprover som används är markören C-reaktivt protein (CRP) som i folkmun kallas för snabbsänka. Anledningen till att mäta CRP är för att din kropp frisätter ämnen som cytokiner och C-reaktivt protein (CRP) som motreaktion vid en pågående inflammation och/eller infektion. Förhöjda nivåer av CRP indikerar därmed förekomst av inflammation i kroppen och till viss del även omfattningen.

Blodprover vid infektion och inflammation

 • Lymfocyter: Lymfocyterär en typ av vita blodkroppar som utgör en central del av kroppens immunförsvar. Dessa celler bildas inte medfött, utan skapas som respons på angrepp från bakterier, virus, parasiter och andra främmande ämnen. Genom att mäta lymfocytvärdet i blodet kan man få en indikation på pågående virusinfektioner och immunbristsjukdomar.
 • Neutrofila Granulocyter: Neutrofila granulocyter är en sorts vita blodkroppar som spelar en väsentlig roll i kroppens försvar mot bakterier. Blodprovet kan analyseras av olika anledningar, inklusive för att upptäcka eventuella obalanser i fördelningen av de vita blodkropparna.
 • Eosinofila Granulocyter: Eosinofila granulocyter är en typ av vita blodkroppar som behövs för att bekämpa bakterier och andra parasiter som de övriga vita blodkropparna inte kan hantera. Dessa celler spelar även en roll i att inducera inflammation i vävnaden i samband med skador. Blodprovet analyseras vanligtvis för att utröna om det finns en obalans i fördelningen av de vita blodkropparna. Provet används även i utredningar för att analysera eventuell förekomst av astma eller allergi.

Det finns även flera andra markörer som kan vara effektiva att analysera för att bedöma graden av inflammation i kroppen. Men den vanligaste förekommande analysen är ett CRP-prov.

Vad ska ett normalt CRP ligga på?

Nivån av C-reaktivt protein CRP i blodet kan variera beroende på olika faktorer, inklusive ålder, kön och individuell hälsa. Generellt sett anses dock följande intervall vara riktningsgivande för normala CRP-nivåer:

 • Normal CRP-nivå: Värden under 3 mg/L.
 • Förhöjd CRP-nivå: Värden mellan 3 - 15 mg/L.
 • Hög CRP-nivå: Värden över >15 mg/L.

Det är viktigt att notera att CRP-värdet är individuellt från person till person och att ett enskilt värde inte kan identifieras om du har någon specifik sjukdom. Till exempel så kan en pågående förkylning (infektion av virus) ge upphov till ett något förhöjt värde i vissa fall och ibland knappt något förhöjning alls.

Vad är ett högt CRP värde?

Vid en kraftigare infektion av virus som till exempel influensa så är det vanligt förekommande med ett CRP-värde över cirka 50 mg/L. Vid lunginflammation som beror på bakterier uppmäts ofta högre CRP-nivåer >100 mg/L.

Hur vet jag om jag har en inflammation?

Även om du inte har möjligheten att genomföra ett blodprov så finns det flera tecken och symtom som kan indikera närvaron av en inflammation i kroppen. Det är viktigt att komma ihåg att symtomen dock kan variera beroende på typen och platsen för inflammationen. Här är några vanliga tecken på inflammation:

 • Svullnad: Inflammation kan orsaka svullnad i det drabbade området. Detta beror på att immunsystemet ökar blodflödet till området för att bekämpa skadliga ämnen.
 • Rodnad: Inflammation kan resultera i rodnad i området på grund av ökat blodflöde och dilation av blodkärlen.
 • Värme: Det inflammerade området kan kännas varmare än omgivande områden på grund av den ökade blodcirkulationen.
 • Smärta: Smärta är ett vanligt symtom på inflammation, särskilt när vävnaden blir irriterad eller skadad. Smärtan kan vara både lokaliserad och mer diffus.
 • Funktionsnedsättning: Inflammation kan påverka funktionen i det drabbade området. Till exempel kan en inflammerad led vara stel eller svår att röra på.
 • Feber: En höjning av kroppstemperaturen kan vara ett tecken på en systemisk inflammation, där hela kroppen svarar på en infektion eller inflammation.
 • Trötthet: Systemisk inflammation kan också orsaka generell trötthet och en känsla av sjukdom.
 • Det är viktigt att notera att ovan symtom inte är specifika för inflammation och kan även förekomma vid andra sjukdomar eller tillstånd också. Om du upplever några av dessa symtom eller är orolig för din hälsa så bör du söka medicinsk rådgivning.

  Blodprover och immunförsvaret

  Sammanfattningsvis så har blodprover en enastående förmåga att ge oss djupgående insikter i kroppens immunfunktion och dess svar på olika hot. Blodprover ger oss möjligheten att avläsa förändringar i kroppen och upptäcka eventuella avvikelser som kan vara tecken på en pågående sjukdom, infektion, inflammationer och kroppsfunktionalitet.

  Relaterade tester

  Blodstatus

  Blodstatus


  • Analys av dina eosinofila granulocyter.
  • Kan upptäcka brister i kroppens immunförsvar.
  • Identifierar autoimmuna sjukdomar och allergiska reaktioner.

  29 kr

  LYM
  Immunförsvartest

  Lymfocyter

  • Analys av dina b-lymfocyter.
  • Kan upptäcka brister i kroppens immunförsvar.
  • Immunförsvartest.

  29 kr

  • Mäter dina neutrofila granulocyter.
  • Analys av vita blodkroppar.
  • Kan upptäcka brister i kroppens immunförsvar.

  29 kr

  Inflammation

  Inflammation


  HCR
  Högkänsligt CRP

  CRP

  • Mäter ditt CRP-värde (hs-CRP).
  • Högkänsligt CRP-test (hs-CRP).
  • Identifierar en eventuell (latent) inflammation.
  • Inflammationstest.

  99 kr

  CRP
  CRP (snabbsänka)

  Snabbsänka

  • Mäter ditt CRP-värde (snabbsänka).
  • Påvisar eventuell pågående inflammation.
  • Påvisar eventuell pågående infektion.
  • Mäter från första dygnet vid sjukdom.

  49 kr

  Relaterade artiklar