🌸 Få 10% rabatt – ange kod: MORSDAG
AP1

Apolipoprotein A1

Apo A1

Apolipoprotein A1 är den huvudsakliga proteinkomponenten i högdensitetslipoprotein, HDL-kolesterol “det goda kolesterolet”, och skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad är Apolipoprotein A1 (Apo A1)?

Blodfettrubbningar (lipidomsättning) ger en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Apolipoprotein A1 (Apo A1) finns i HDL-kolesterol, “det goda kolesterolet” med antiinflammatoriska egenskaper, och transporterar överflödigt kolesterol från cellerna till levern för förbränning vilket bidrar till en minskad fettinlagring i blodkärlen.

Vad kan höga eller låga nivåer av Apolipoprotein A1 (Apo A1) betyda?

Vid behandling med östrogener, antiepileptika och regelbundet alkoholintag ses höga nivåer av Apolipoprotein A1.

Diabetes mellitus, övervikt och leversjukdomar ses vid låg nivå av Apolipoprotein A1. Låg nivå är associerad till ökad risk för kardiovaskulär sjukdom.

Inga rekommendationer för Apolipoprotein A1 har fastställts, men det har föreslagits att önskvärd nivå ska vara >1,25 g/L för kvinnor och >1,15g/L för män.

Apolipoprotein B (Apo B)

Apolipoprotein B (Apo B) är proteinkomponenten i LDL-kolesterol, även kallat “det onda kolesterolet”. Apolipoprotein B bidrar till transporten av LDL-kolesterol och kan orsaka att LDL-kolesterolet fastnar i blodkärlen vilket påverkar väggarna som då blir stela vilket i sig kan leda till en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad är referensintervallet för Apo A1

Referensintervallet för Apolipoprotein A1 (Apo A1) vid blodprovstester kan variera något beroende på laboratoriet och den specifika metoden som används. Värdet skiljer sig även mellan kvinnor och män och generellt sett ligger det normala referensintervallet för Apo A1 mellan 0,76 till 2,14 g/L. Här nedan redovisas värdet könspecifikt:


Referensintervall P- Apolipoprotein A1

Kvinnor: 0,76 – 2,14 g/L

Män: 0,79 – 1,69 g/L

Tester som innehåller markören Apo A1

Hjärt- och kärltester

Hjärt- och kärltester


AP1
Hjärt- och kärltest

Apo A1

 • Analys av (Apo A1).
 • Mäter apolipoprotein A1.
 • Proteinkomponent i HDL-Kolesterol.
 • Rekommenderas med (Apo B).

59 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hjärt och kärltest
 • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
 • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr

-55%
Hjärtspecialistens kolesterolprofil
Hälsokontroll med specialistläkare

Hjärtspecialistens kolesterolprofil

 • Hälsokontroll framtagen av hjärtspecialist
 • Utlåtande av specialistläkare hjärt-kärlsjukdomar.
 • Analys av din kolesterolprofil/blodfetter.
 • Konsultation för eventuell behandling ingår.

1 795 kr795 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

-15%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 895 kr

-15%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 895 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 995 kr