HCR

Riskbedömning & inflammation

Högkänsligt CRP

Högkänsligt CRP är en markör för inflammation och används som en indikator på risken för kardiovaskulär sjukdom och låggradig inflammation.

Vad är högkänsligt CRP?

Högkänsligt CRP (C-reaktivt protein) är en markör för inflammation och används för att bedöma risken för kardiovaskulär sjukdom.

Vad kan förhöjda nivåer av högkänsligt CRP bero på?

Förhöjda nivåer av CRP hos subjektivt friska personer är associerade med en ökad risk för insjuknande i hjärtinfarkt och stroke.

Vid bedömning av infektionstillstånd rekommenderas P-CRP, medan högkänsligt CRP används för riskbedömning av kardiovaskulär sjukdom och för bedömning av låggradig inflammation.

En nivå på 3 mg/L eller högre anses vara en hög risk för kardiovaskulär sjukdom, medan en nivå under 1 mg/L anses vara låg risk. Mätintervallet för högkänsligt CRP sträcker sig ner till 0,16 mg/L.

Vad är skillnaden på högkänsligt CRP och CRP

CRP står för C-reaktivt protein, det kan mätas på olika sätt. Det vanligaste sättet som används inom sjukvården är CRP, som ofta kallas för snabbsänka, som mäter sänkan för att upptäcka om det finns en pågående infektion eller inflammation i kroppen på personer med symtom som då ofta har ett förhöjt CRP-värde.

Högkänsligt CRP mäter väldigt låga nivåer av CRP, C-reaktivt protein, och kan ge ett värde för om man har en förhöjd risk att drabbas att få en kardiovaskulär sjukdom. Då högkänsligt CRP är ett väldigt känsligt prov kan värdet påverkas av till exempel en pågående infektion, det är därför viktigt att du känner dig frisk utan känsla av en ev. pågående infektion, inflammation, skada eller pågående sjukdom i kroppen när du gör provet.

Tester som innehåller markören Högkänsligt CRP

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr

Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr

Inflammation

Inflammation


HCR
Högkänsligt CRP

CRP

 • Mäter ditt CRP-värde (hs-CRP).
 • Högkänsligt CRP-test (hs-CRP).
 • Identifierar en eventuell (latent) inflammation.
 • Inflammationstest.

99 kr