🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪
PSF

Fraktion av prostataspecifikt antigen

PSA fritt

Fritt PSA kan vara avgörande vid utredningen av prostatacancer. Det representerar den del av PSA som inte är bundet till proteiner i blodet. Genom att mäta fritt PSA kan läkare få hjälp med att skilja mellan prostatacancer och andra tillstånd. Läs mer om hur fritt PSA används i medicinsk diagnostik för att ge mer precisa bedömningar och undvika onödiga medicinska ingrepp.

Vad är fritt PSA?

Fritt PSA refererar vanligtvis till fraktionen av prostataspecifikt antigen (PSA) som cirkulerar i blodet utan att vara bundet till andra proteiner. Fritt PSA används vid utredning av prostatacancer. PSA är ett protein som främst produceras av prostatakörteln och lägre koncentrationer förekommer naturligt i blodet. Förhöjda nivåer av PSA kan vara tecken på prostatacancer men det kan även bero på godartad prostataförstoring alternativt en inflammation i prostatan. Analys av fritt PSA används för att förbättra specificiteten vid prostatacancerdiagnostik, framförallt i gråzonsfall där total-PSA är måttligt förhöjd.

Analys av fritt PSA

Vid blodanalys av fritt PSA mäts mängden PSA i blodet som inte är bundet till andra proteiner. Resultatet från ett fritt PSA-test jämförs sedan med total PSA för att utvärdera proportionen mellan dem. Denna analys hjälper till att minska antalet onödiga biopsier hos män med förhöjda PSA-nivåer genom att ge mer specifik information om risken för prostatacancer.

Betydelsen av fritt PSA vid diagnostik

Fritt PSA används främst i syfte att skilja mellan prostatacancer och andra benigna tillstånd som prostatahyperplasi. Ett lägre förhållande mellan fritt PSA och total PSA är ofta associerat med högre risk för prostatacancer. Information kan vara avgörande för urologer när de ska bestämma om ytterligare diagnostiska tester eller om en biopsi är nödvändig. Nivåerna av fritt PSA kan också påverkas av andra faktorer som ålder, familjehistorik och användning av vissa läkemedel.

Användning av fritt PSA i klinisk praxis

I klinisk praxis mäts ofta fritt PSA vid PSA-nivåer inom det så kallade gråzonsområdet, vanligtvis mellan 4,0 och 9,0 µg/L . Om andelen fritt PSA är hög kan detta indikera på en lägre risk för prostatacancer medan en låg andel kan indikera på en högre risk. Det är viktigt att komma ihåg att inget enskilt test kan ge fullständig säkerhet och resultaten från fritt PSA-tester rekommenderas att alltid användas i kombination med andra diagnostiska metoder och patientens kliniska historik. Denna metodik förbättrar den diagnostiska precisionen och minskar sannolikheten för att genomföra invasiva procedurer hos patienter med låg risk för prostatacancer. Det bidrar därmed till en mer målinriktad och effektiv vård för män som utreds för denna sjukdom.

Normalvärde fritt PSA

Normalvärden för fritt PSA kan variera mellan olika laboratorier och beroende på analysmetoder. Generellt anses ett högre värde av fritt PSA vara bättre eftersom det tyder på en lägre risk för prostatacancer. Vanligtvis indikerar en andel av fritt till totalt PSA över 25% en lägre risk. Det är viktigt att vara medveten om att det inte finns något enhetligt "normalvärde" för fritt PSA eftersom det måste bedömas i relation till totalt PSA och individuella faktorer. Det är viktigt att diskutera dina PSA-resultat med en läkare som kan hjälpa till att tolka dem i sammanhanget av din övergripande hälsa.

Fritt PSA används ofta tillsammans med totalt PSA för att öka precisionen i prostatacancerdiagnostik och för att undvika onödiga biopsier. Detta är speciellt viktigt för de med måttligt förhöjda PSA-nivåer, men utan andra tecken på cancer. Detta kan hjälpa till att identifiera dem som behöver mer ingående undersökning och undvika onödig behandling för de med lägre risk.