EOS

Blodstatus & B-celler

Eosinofila granulocyter

Eosinofila granulocyter är vita blodkroppar som är involverade i kroppens försvar mot allergier och parasiter, bildas i benmärgen och används för diagnostik av sjukdomar som autoimmuna sjukdomar, allergier eller parasitinfektioner, och ingår i en differentialräkning av B-celler bland annat vita blodkroppar.

Blodstatus och B-celler test

159 kr

Vad är eosinofila granulocyter?

Eosinofila granulocyter är en typ av vita blodkroppar som är involverade i kroppens försvar mot allergier och parasiter. Eosinofila granulocyter bildas i benmärgen.

Varför analyserar man eosinofila granulocyter?

Eosinofila granulocyter analyseras för att till exempel identifiera autoimmuna sjukdomar, allergiska reaktioner eller parasitinfektioner.

Eosinofila granulocyter ingår i differentialräkning av B-celler tillsammans med andra vita blodkroppar.

Vad kan ett lågt värde av eosinofila granulocyter bero på?

Ett lågt värde av eosinofila granulocyter kan indikera infektioner såsom till exempel influensa, HIV, TBC eller sepsis.

Det kan också indikera autoimmuna sjukdomar, förstorad mjälte. Dessa är bara exempel, det finns flera sjukdomar och tillstånd som kan orsaka ett lågt värde av eosinofila granulocyter. Det är viktigt att komma ihåg att ett lågt värde av eosinofila granulocyter är en av många faktorer som en läkare tar hänsyn till vid diagnos och behandling av en sjukdom.

Vad kan ett högt värde av eosinofila granulocyter bero på?

Ett högt värde av eosinofila granulocyter kan indikera på allergiska reaktioner såsom pollenallergi. Det kan också indikera på parasitinfektioner såsom spolmask och andra maskar.

Ett förhöjt antal eosinofila granulocyter kan även innebära vaskulitsjukdom som till exempel eosinofil granulomatos med polyangit (EGPA) där en inflammation i blodkärlsväggarna uppstår.

Differentialräkning av B-celler

Differentialräkning är en medicinsk undersökning som syftar till att bestämma proportionen av olika typer av vita blodkroppar (leukocyter) i ett blodprov. Differentialräkningen är en viktig del av en fullständig blodräkning (blodstatus) och kan ge viktig information om det allmänna tillståndet i immunförsvaret och eventuella problem eller sjukdomar som kan ha relaterats till vita blodkroppar.

Differentialräkning kan ske både genom maskinell klassning (vanligast) och genom att blodet undersöks under mikroskopet där man räknar olika typer av vita blodkroppar; neutrofiler, lymfocyter, monocyter, basofila och eosinofiler. Varje typ av vita blodkroppar har en egen funktion och en förändring i nivån av dessa celler kan ge information om vad som händer i kroppen.

Tester som innehåller markören Eosinofila granulocyter

Blodstatus

Blodstatus


  • Analys av dina eosinofila granulocyter.
  • Kan upptäcka brister i kroppens immunförsvar.
  • Identifierar autoimmuna sjukdomar och allergiska reaktioner.

29 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Blodstatus och B-celler test
  • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
  • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
  • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
  • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Hälsokontroll - Kvinna
  • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
  • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
  • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
  • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
  • Hälsokontroll utformad för män
  • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
  • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
  • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Hälsokontroll - Självständig
  • Analys av 46 hälsomarkörer.
  • För kontroll av vitala hälsoområden.
  • Egenremiss utan läkare.

1 495 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

  • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
  • Analys av 53 hälsomarkörer.
  • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

-15%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

  • Stor hälsokontroll för män.
  • 64 olika hälsotester ingår.
  • Få insikt i din hälsodata.
  • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 895 kr

-15%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

  • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
  • 65 olika blodprover ingår.
  • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
  • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 895 kr

Inflammation

Inflammation


Differentialräkning av Leukocyter
  • Blodprov för analys av vita blodkroppar.
  • Differentialräkning av leukocyter..
  • Indikation för ditt immunförsvar

139 kr