HBA

Diabetes- & insulinmarkör

HbA1c

HbA1c är ett blodprov som mäter ditt långtidssocker, det är det blodsocker bundits till röda blodkroppar under en tremånadersperiod. HbA1c visar halten av blodsockret under den perioden.

Vad är HbA1c?

HbA1c, även kallat glykerat hemoglobin, är ett blodprov som används för att mäta hur mycket glukos (socker) som har bundits till röda blodkroppar under en period på ungefär 3 månader. Det används vanligtvis för att mäta hur väl en person har kontrollerat sin blodsockerbalans och kan användas för att diagnostisera och behandla diabetes. Det är vanligt att läkare rekommenderar att personer med diabetes regelbundet testar sina HbA1c-värden för att se om de har god kontroll på sin blodsockerbalans och för att undvika långsiktiga komplikationer. Även personer som är i riskzonen för att utveckla diabetes, till exempel personer med övervikt eller en familjehistoria av sjukdomen, kan behöva testa sina HbA1c-värden.

Varför analyserar man HbA1c?

Det finns flera skäl till varför det är bra att analysera HbA1c, det kan till exempel vara någon av följande anledningar:

 • För att diagnostisera diabetes: HbA1c-värden kan användas som en del av den initiala diagnosen av diabetes, tillsammans med andra tester som fastande C-peptid och Glukos.
 • För att kontrollera blodsockerbalansen: Personer med diabetes kan regelbundet behöva testa sina HbA1c-värden för att se om de har god kontroll på sin blodsockerbalans och för att undvika långsiktiga komplikationer.
 • För att justera behandling: HbA1c-värden kan användas för att justera behandlingen för diabetes. Om HbA1c-värdet är för högt, kan läkaren öka doseringen av diabetesmedicin eller ändra den medicin som används för att sänka blodsockernivån. Om HbA1c-värdet är för lågt, kan en läkare minska doseringen av medicin eller öka mängden kolhydrater som en person äter för att öka blodsockernivån.
 • För att förebygga komplikationer: Regelbundet kontroll av HbA1c-värden kan hjälpa till att förebygga komplikationer som kan uppstå på grund av dålig kontroll av blodsockerbalansen, såsom hjärtsjukdomar, njurskador och synproblem.

Vad kan höga nivåer av HbA1c bero på?

Vid höga nivåer av HbA1c kan det innebära att man har har dålig kontroll på blodsockerbalansen. Detta kan bero på att man har en oregelbunden livsstil (till exempel oregelbundna måltider eller dålig kost), inte ta evenutell medicin som ordinerats eller att man har en underliggande sjukdom som påverkar blodsockernivån.

Höga nivåer av HbA1c ökar risken för långsiktiga komplikationer som kan uppstå på grund av dålig kontroll av blodsockerbalansen, såsom hjärtsjukdomar, njurskador och synproblem. Därför är det viktigt att hålla HbA1c-värden så låga som möjligt för att minimera risken för dessa komplikationer.

Vad kan låga nivåer av HbA1c bero på?

Vid låga nivåer av HbA1c har man oftast en bra blodsockerbalans vilket kan bero på att man har en sund och regelbunden livsstil (till exempel regelbundna måltider och en hälsosam kost) eller tar eventuell ordinerad medicin eller och inte har några underliggande sjukdomar som påverkar blodsockernivån.

Symtom vid högt blodsocker

Högt blodsocker, även kallat hyperglykemi, kan orsaka en mängd olika symtom som till exempel:

 • Törst – när blodsockernivån stiger, kan kroppen försöka kompensera genom att producera mer urin, vilket kan leda till att du blir mer törstig än vanligt.
 • Ökad urinproduktion – när blodsockernivån stiger, kan kroppen försöka kompensera genom att producera mer urin, vilket kan leda till att du behöver gå på toaletten oftare än vanligt.
 • Trötthet – högt blodsocker kan orsaka en mängd olika symtom som kan påverka din allmänna hälsa och energi, inklusive trötthet och utmattning.
 • Hunger – högt blodsocker kan orsaka att du känner dig hungrig, även om du precis har ätit.
 • Torr mun och hud – högt blodsocker kan orsaka att du känner dig torr i munnen och att din hud blir torr och fnasig.
 • Infektioner – högt blodsocker kan sänka kroppens förmåga att bekämpa infektioner och kan öka risken för infektioner i hud, naglar och urinvägar.
 • Synproblem – högt blodsocker kan orsaka synproblem, inklusive suddig syn och förändringar i synfältet.
 • Hjärt- och kärlproblem – högt blodsocker kan öka risken för hjärt- och kärlproblem, inklusive hjärtinfarkt och stroke.

Om du upplever några av dessa symtom kan du testa dina HbA1c-nivåer och rådfråga en läkare för att ta reda på orsaken till dina besvär och få rätt behandling.

Tester som innehåller markören HbA1c

Blodsockertester
HBA
Diabetes & blodsockertest

HbA1c

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Blodsockertest, analys av din blodsockerhalt.
 • Påvisar eventuell risk att få diabetes mellitus typ-2.
 • Analyseras för att screena och diagnostisera diabetes mellitus typ-2.
 • Visar halten av ditt långtidssocker.

39 kr

Hälsokontroller
Hälsokontroll Depression

Depression

21 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för dig som man.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Allmän hälsokontroll

Lagom

22 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

495 kr

Hälsokontroll för träning

Sport

37 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1595 kr