APB

Apolipoprotein B

Apo B

Blodfettsrubbningar ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och Apolipoprotein B, en proteinkomponent i LDL-kolesterol även känd som "det onda kolesterolet", bidrar till denna risk.

Vad är Apolipoprotein B (Apo B)?

Blodfettsrubbningar (lipidomsättning) ger en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Apolipoprotein B (Apo B) är proteinkomponenten i LDL-kolesterol, även kallat “det onda kolesterolet”. Apolipoprotein B bidrar till transporten av LDL-kolesterol och kan orsaka att LDL-kolesterolet fastnar i blodkärlen vilket påverkar väggarna som då blir stela vilket i sig kan leda till en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad kan höga eller låga nivåer av Apolipoprotein B (Apo B) bero på?

En föreslagen önskvärd nivå av Apolipoprotein B är < 0,90 g/L men det finns ingen sådan rekommendation som har fastställts. En hög nivå är associerad till en förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom.

Vid hyperlipidemi, njursjukdom, leversjukdom och hypotyreos kan höga nivåer av Apolipoprotein B ses.

Låga nivåer ses vid kolesterolsänkande behandling och familjär hypo-β-lipoproteinemi.

Apolipoprotein A1 (Apo A1)

Apolipoprotein A1 Apo A1 finns i HDL-kolesterolet som är vårt “goda kolesterol” då det har antiinflammatoriska egenskaper. Apolipoprotein A1 transporterar överflödigt kolesterol från våra celler till levern för förbränning vilket bidrar till en minskad fettinlagring i blodkärlen.

Tester som innehåller markören Apo B

Hjärt- och kärltester

Hjärt- och kärltester


APB
Hjärt- och kärltest

Apo B

 • Analys av (Apo B).
 • Mäter apolipoprotein B1.
 • Proteinkomponent i LDL-Kolesterol.
 • Rekommenderas med (Apo A1).

59 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hjärt och kärltest
 • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
 • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr

-55%
Hjärtspecialistens kolesterolprofil
Hälsokontroll med specialistläkare

Hjärtspecialistens kolesterolprofil

 • Hälsokontroll framtagen av hjärtspecialist
 • Utlåtande av specialistläkare hjärt-kärlsjukdomar.
 • Analys av din kolesterolprofil/blodfetter.
 • Konsultation för eventuell behandling ingår.

1 795 kr795 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

-15%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 895 kr

-15%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 895 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 995 kr