MON

Blodstatus & B-celler

Monocyter

Monocyter är vita blodkroppar som utgör cirka 2-8% av vita blodkroppar och är viktiga för immunförsvaret som, när de når vävnaden, omvandlas till makrofager och är specialiserade på att fånga upp och förstöra främmande partiklar och bakterier samt bidrar till att reglera inflammation och koordinera immunförsvaret.

Vad är monocyter?

Monocyter är en typ av vita blodkroppar som är involverade i immunförsvaret. Monocyter produceras i benmärgen och utgör ungefär 2-8% av vita blodkroppar. När de når vävnaden, omvandlas de till makrofager, som är specialiserade på att fånga upp och förstöra främmande partiklar och bakterier. Makrofagerna kan också förmedla information om infektioner till andra immunceller och på så sätt hjälpa till att koordinera immunförsvaret. Monocyter kan också producera ämnen som hjälper till att reglera inflammation.

Varför analyserar man monocyter?

Man analyserar monocyter för att få information om det allmänna tillståndet i immunförsvaret och eventuella problem eller sjukdomar som kan ha relaterats till monocyterna. Monocyter är en av de vita blodkropparna som ingår i en differentialräkning. En differentialräkning är en medicinsk undersökning som syftar till att bestämma proportionen av olika typer av vita blodkroppar (leukocyter) i ett blodprov.

Vad kan ett lågt värde av monocyter bero på?

Låga värden av monocyter kan ses vid vissa infektioner såsom HIV och parvovirus B19 (“femte sjukan”) hos barn vilka kan orsaka en minskning av monocyter. Sjukdomar som kan påverka benmärgen som till exempel aplastisk anemi eller myelodysplastiskt syndrom (MDS) kan också orsaka en minskning av monocyter tillsammans med andra vita och röda blodkroppar.

Vad kan ett förhöjt värde av monocyter bero på?

Ett förhöjt värde kan bero på vissa infektioner såsom till exempel tuberkulos, inflammation på grund av en autoimmun sjukdom, eller blodsjukdom som leukemi. Kortisonbehandling kan ge lätt förhöjda nivåer.

Differentialräkning av B-celler

Differentialräkning är en medicinsk undersökning som syftar till att bestämma proportionen av olika typer av vita blodkroppar (leukocyter) i ett blodprov. Differentialräkningen är en viktig del av en fullständig blodräkning (blodstatus) och kan ge viktig information om det allmänna tillståndet i immunförsvaret och eventuella problem eller sjukdomar som kan ha relaterats till vita blodkroppar.

Differentialräkning kan ske både genom maskinell klassning (vanligast) och genom att blodet undersöks under mikroskopet där man räknar olika typer av vita blodkroppar; neutrofiler, lymfocyter, monocyter, basofila och eosinofiler. Varje typ av vita blodkroppar har en egen funktion och en förändring i nivån av dessa celler kan ge information om vad som händer i kroppen.

Tester som innehåller markören Monocyter

Blodstatus

Blodstatus


MON
Immunförsvartest

Monocyter

 • Analys av dina B-monocyter.
 • Kan upptäcka brister i kroppens immunförsvar.
 • Immunförsvartest.

29 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

-15%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 895 kr

-15%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 895 kr

Lagom
Allmän hälsokontroll

Lagom

 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

795 kr

Inflammation

Inflammation


Differentialräkning av Leukocyter
 • Blodprov för analys av vita blodkroppar.
 • Differentialräkning av leukocyter..
 • Indikation för ditt immunförsvar

139 kr