K

Markör för njurfunktion

Kalium

Kalium är en viktig mineral för kroppens funktion, särskilt för muskelceller. En liten del av den totala mängden kalium finns i kroppsvätskor och när kaliumhalten mäts mäts det i vätskan runt blodkropparna.

Vad är kalium?

Kalium är en mineral och finns i alla våra kroppsvätskor i kroppen som till exempel i blodet och lymfvätskan. Kalium är väldigt viktig för kroppens celler och är särskilt viktigt för cellerna som finns i musklerna. Av den totala mängden kalium finns ungefär 2 procent utanför cellerna i kroppsvätskor. När man mäter kaliumhalten är det den vätska som finns runt omkring blodkropparna.

Varför analyseras kalium?

Kalium kan analyseras av flera anledningar, dels för att följa upp behandling vid akuta sjukdomar, vid misstanke om högt blodtryck eller njursjukdom. Man kan även mäta halten av kalium i blodet vid behandling av vissa läkemedel, framförallt läkemedel vid hjärtsjukdom eller högt blodtryck då vissa läkemedel kan ha en sänkande effekt av kaliumhalten i blodet och andra kan höja halten.

Kalium i kost

Vi får i oss kalium via kosten, främst finns kalium i frukt, grönsaker, kött och fisk. Vid förhöjda värden rekommenderas ibland att korrigeringar i kosten görs för att minska intaget av kalium. Exempel på andra födoämnen som innehåller mycket kalium är nötter, choklad, citrusfrukter och banan. Man kan även behandlas med läkemedel som sänker kaliumvärdet.

Vad kan ett lågt värde av kalium bero på?

Låga halter av kalium i blodet kallas hypokalemi. Kaliumbrist är sällan något man märker av men kan göra att man känner sig tröttare och har mindre ork. Vid allt för lågt värde av kalium kan besvär som att musklerna blir svaga eller att du får kramp i musklerna uppstå. Det kan också påverka hjärtats förmåga att pumpa blod.

Lågt värde av kalium kan även förekomma om du har förlorat salter vilket till exempel kan ske efter diaréer och kräkningar. Det kan även uppstå om du äter stora mängder lakrits. Låga värden kan även ses vid nedsatt njursjukdom istället för ett högt värde.

Vad kan ett högt värde av kalium bero på?

Höga halter av kalium i blodet kallas hyperkalemi. Besvär som kan uppstå i samband med det är illamående, svaghet och att hjärtat slår oregelbundet. Detta gäller om ditt kaliumvärde är kraftigt förhöjt. Vid lätt förhöjt kaliumvärde uppstår oftast inga besvär eller symtom.

Vid nedsatt njurfunktion kan utsöndring av kalium minska vilket kan leda till ett förhöjt kaliumvärde i blodet. Njurarna har viktiga uppgifter, en av dem är att styra kaliumvärdet.

Andra orsaker till förhöjda kaliumvärden är en del läkemedel som kan göra att halten av kalium i blodet ökar, ovanliga sjukdomar i binjurarna och större sår eller muskelskador.

Symtom nedsatt njurfunktion

Symtomen på kroniskt nedsatt njurfunktion, eller kronisk njursvikt, utvecklas långsamt. De kan komma först när njurfunktionen blir så nedsatt att slaggprodukter börjar ansamlas i blodet, då kan de yttra sig så här:

 • aptitlöshet
 • illamående
 • kräkningar
 • trötthet
 • klåda
 • försämrad muskelkraft.

Tester som innehåller markören Kalium

Hälsokontroller
Hälsokontroll Depression

Depression

21 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för dig som man.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Allmän hälsokontroll

Lagom

22 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

495 kr

Hälsokontroll för träning

Sport

37 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1595 kr

Njurtester
K
Njurtest

Kalium

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Mäter din kaliumhalt.
 • Indikation för eventuell kaliumbrist.
 • Insikt kring hur dina njurar mår.

29 kr