RBC

Blodstatus & B-celler

Erytrocyter EPK

Röda blodkropparna erytrocyter är den vanligaste typen av blodkroppar hos människan. Dessa ansvarar bland annat för att transportera syre och avlägsna koldioxid från kroppen.

Vad är erytrocyter, EPK?

Erytrocyter, även kända som röda blodkroppar, är den vanligaste typen av blodkroppar i människokroppen. De är ansvariga för att transportera syre från lungorna till kroppens vävnader och organ, och de hjälper också till att avlägsna koldioxid från kroppen. Erytrocyter görs i benmärgen, och de har en unik form som gör att de enkelt kan röra sig genom de små blodkärlen i kroppen. De är vanligtvis röda till färgen eftersom de innehåller ett protein som kallas hemoglobin, som binder till syre och ger erytrocyter deras färg.

Varför analyseras erytrocyter, EPK?

Erytrocyter, eller röda blodkroppar, spelar en viktig roll i människokroppen och transporterar syre från lungorna till kroppens vävnader och organ. Som ett resultat kan antalet och tillståndet av erytrocyter i blodet ge viktig information om en persons allmänna hälsa. Till exempel kan ett lågt antal erytrocyter indikera anemi, som kan orsakas av blodförlust, undernäring eller vissa medicinska tillstånd. Å andra sidan kan ett högt antal erytrocyter vara ett tecken på uttorkning eller andra underliggande hälsoproblem. Genom att analysera erytrocyter kan läkare diagnostisera och behandla en mängd olika medicinska tillstånd, och de kan också övervaka effektiviteten av behandlingar.

Vad kan ett förhöjt värde av erytrocyter bero på?

Erytrocyter finns normalt i blodet på en viss nivå, och denna nivå kan variera något från person till person. Om nivån av erytrocyter i blodet är högre än normalt kallas det erytrocytos. Detta tillstånd kan orsakas av ett antal olika faktorer, inklusive att bo på höga höjder, kronisk lungsjukdom och vissa mediciner. I vissa fall kan erytrocytos vara ett tecken på ett allvarligare underliggande tillstånd, såsom hjärtsjukdom eller cancer. I allmänhet kan höga nivåer av erytrocyter göra blodet tjockare och mer trögflytande, vilket kan öka risken för blodproppar och andra komplikationer. Det är viktigt att tala med en läkare om du är orolig över dina erytrocytnivåer.

Vad kan ett lågt värde av erytrocyter bero på?

Ett lågt antal erytrocyter, även känd som anemi, uppstår när antalet röda blodkroppar i blodet är lägre än normalt. Detta kan hända av ett antal anledningar, inklusive blodförlust, undernäring och vissa medicinska tillstånd. Ett lågt antal erytrocyter kan orsaka en mängd olika symtom, såsom trötthet, svaghet och andnöd. I svåra fall kan anemi leda till hjärtproblem och andra komplikationer. Om du tror att du kan ha anemi är det viktigt att prata med en läkare som kan fastställa orsaken och rekommendera en behandlingsplan.

Symtom vid blodbrist

Anemi är ett tillstånd där antalet röda blodkroppar i blodet är lägre än normalt. Symtom på anemi kan inkludera:

 • Trötthet och svaghet
 • Andfåddhet
 • Yrsel
 • Hjärtklappning
 • Blodtrycksfall
 • Avmagring
 • Svimning
 • Tungsveda
 • Restless legs
 • Huvudvärk

Dessa symtom kan variera beroende på orsaken och svårighetsgraden av anemin. Om du upplever något av dessa symtom är det viktigt att prata med en läkare.

Tester som innehåller markören Erytrocyter EPK

Blodstatus
RBC
Röda blodkroppar

EPK Erytrocyter

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Mäter ditt EPK-värde (Erytrocyter).
 • Analys av dina röda blodkroppar.
 • Ger dig insikt kring din blodstatus.

29 kr

Hälsokontroller
Hälsokontroll vitaminer and mineraler

Blodstatus och B-celler test

12 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

99 kr

Hälsokontroll Depression

Depression

21 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för dig som man.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Järnbristtest

Järnbrist

 • Mäter ditt järnvärde och din järndepå.
 • Analys av järn och ferritin.
 • Analys av din blodstatus ingår.
 • Testet identifierar eventuell järnbrist.

249 kr

Allmän hälsokontroll

Lagom

22 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

495 kr

Hälsokontroll för träning

Sport

37 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1595 kr

Testosterontest

Testosteron Plus

12 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll som ger en inblick över din testosteronproduktion.
 • Analys av olika hälsomarkörer som påverkar minskad muskelmassa, lustkänslor och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

749 kr

Hälsokontroll vitaminer och mineraler

Vitamin och Mineral

15 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll som mäter dina vitamin och mineral nivåer.
 • Analys av markörer som påverkar nedstämdhet och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

995 kr