Hjärta & kärl

Hjärt-kärltesterna mäter specifika blodvärden relaterade till hjärta och kärl och ger dig insikter i viktiga riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdomar. Beställ blodprov och provtagning här.

RBC

Blodstatus & B-celler

Erytrocyter EPK

Röda blodkropparna erytrocyter är den vanligaste typen av blodkroppar hos människan. Dessa ansvarar bland annat för att transportera syre och avlägsna koldioxid från kroppen.

EVF

Blodstatus & B-celler

Hematokrit, EVF

Hematokrit, även känt som EVF, mäter röda blodkroppars andel av blodvolymen, vanligtvis som procent. Röda blodkroppar transporterar syre, så hematokritnivån ger viktig information om hälsan.

HBM

Hemoglobinmassa

Hemoglobinmassa MCH

Hemoglobinmassa påverkas av flera faktorer som antal röda blodkroppar, storlek och mängd hemoglobinmassa i varje cell. Högre hemoglobinmassa ger bättre syreleverans och minskad trötthet under fysisk aktivitet.