RCH

Hemoglobin i retikulocyter

Rtc(B)- MCH

Rtc(B)- MCH (hemoglobin i retikulocyter) är ett medicinskt test som mäter nivån av retikulocyter i blodet och genomförs vid diagnostisering av järnbrist eller ökat behov av järn.

Vad är hemoglobin i retikulocyter?

Rtc(B)- MCH (hemoglobin i retikulocyter) är ett medicinskt test som mäter nivån av retikulocyter i blodet. Retikulocyter är omogna röda blodkroppar som nyligen har släppts ut från benmärgen. Deras närvaro och antal kan vara ett användbart diagnostiskt verktyg för att utvärdera benmärgens funktion och för att bedöma om kroppen har förmågan att producera tillräckligt med röda blodkroppar.

Varför analyseras retikulocyter?

Analysen genomförs i syfte att identifiera medelinnehåll av hemoglobin i retikulocyter och diagnostisera järnbrist eller ökat behov av järn. Ret(B)-MCH signalerar avtagande järnbrist. Analysen kan endast genomföras tillsammans med B-Retikulocyter.