BP

Blodtryck

Blodtryck

När blodet pumpas ut från hjärtat i kroppen uppstår det som kallas blodtryck. Blodtrycket är en livsviktig process i kroppen eftersom det styr flödet av syre och näringsämnen till samtliga vävnader och organ.

Vad är blodtryck?

När blodet pumpas ut från hjärtat i kroppen uppstår det som kallas blodtryck. Blodtrycket är en livsviktig process i kroppen eftersom det styr flödet av syre och näringsämnen till samtliga vävnader och organ. Blodtryck mäts i millimeter kvicksilver (mmHg) och anges som två olika värden: Systoliskt och diastoliskt tryck.

Ett normalt blodtrycksvärde för en frisk vuxen person brukar anses ligga runt 120/80 mmHg, där övertrycket (systoliskt tryck) är 120 och undertrycket (diastoliskt tryck) är 80. Detta är och anses vara ett standardvärden som ofta används som referens för ett normalt blodtryck. Det är viktigt att notera att variationer kan förekomma och att det inte bara är siffrorna som är viktiga, utan även om det finns någon trend av förhöjda värden över längre tid.

Systoliskt tryck

Detta är det högre värdet även kallat övertryck och representerar det maximala trycket som uppstår i artärerna när hjärtat slår och pumpar ut blod i kroppen.

Diastoliskt tryck

Detta är det lägre värdet även kallat undertryck och representerar det lägsta trycket i artärerna när hjärtat är i vila mellan slag, det vill säga när det fylls med blod inför nästa kontraktion.

Varför är det viktigt att mäta blodtrycket?

Blodtrycket är en av kroppens viktigaste processer som regleras av ett komplicerat samspel mellan det autonoma nervsystemet, hormoner och njurarnas funktion. Genom att regelbundet mäta blodtrycket kan du både övervaka din hälsa och förebygga potentiella hälsoproblem. Blodtrycket påverkas av flera faktorer, inklusive hjärtans pumpkraft, mängden cirkulerande blod, artärernas elasticitet och total perifer resistans (motståndet som blodet möter när det flödar genom kärlen).

Högt blodtryck, hypertoni

Högt blodtryck, eller hypertoni diagnoseras vid värden kring 140/90 mmHg eller högre och kan vara livshotande för kroppen på lång sikt eftersom det kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar, stroke och andra hälsoproblem. Hypertoni behöver ej ge upphov till några tydliga symtom i tidigt stadie vilket gör det svårare att upptäcka. Hypertoni är ett kronisk medicinsk tillstånd där kraften av blodet som trycker mot väggarna i blodkärlen är högre än normalt.

Symtom vid hypertoni

Många personer kan ha hypertoni utan att känna av några specifika tecken. Över tid kan dock högt blodtryck skapa risk för allvarliga hälsoproblem som hjärt-kärlsjukdomar, stroke och njurskador. Vissa individer kan uppleva huvudvärk, yrsel eller näsblod, men symtomen behöver inte vara specifika för hypertoni och kan förekomma av andra anledningar. Regelbundna blodtryckskontroller är avgörande för tidig upptäckt och hantering av hypertoni.

Lågt blodtryck, hypotoni

Lågt blodtryck, eller hypotoni, kan leda till symtom som yrsel, svimning och trötthet. Det finns ingen exakt gräns för när blodtrycket anses vara "hypotensivt", eftersom det kan variera beroende på individuell faktorer. Generellt sett betraktas ett blodtryck som är lägre än 90/60 mmHg som hypotoni för friska vuxna. Detta är dock en grov riktlinje och det är viktigt att förstå att lågt blodtryck inte alltid är skadligt eller orsakar symtom.

Symtom vid hypotoni

Symtom vid hypotoni, eller lågt blodtryck, kan inkludera yrsel, svimning och trötthet. Individer med lågt blodtryck kan ibland känna sig ostadiga när de reser sig upp snabbt eller byter position. Det är viktigt att notera att inte alla med lågt blodtryck upplever symtom, och i vissa fall kan lågt blodtryck vara normalt för vissa människor.

Artiklar relaterat till Blodtryck