EVF

Blodstatus & B-celler

Hematokrit, EVF

Hematokrit, även känt som EVF eller b-evf, mäter röda blodkroppars andel av blodvolymen, vanligtvis som procent. Röda blodkroppar transporterar syre, så hematokritnivån ger viktig information om hälsan.

Vad är hematokrit, EVF?

Hematokrit, även känd som erytrocytvolymfraktion (EVF) eller (b-evf), är ett mått på volymen av röda blodkroppar i ditt blod. Det uttrycks vanligtvis som en procentandel av den totala volymen av ditt blod. Röda blodkroppar är ansvariga för att transportera syre genom hela kroppen, så hematokritnivån kan ge viktig information om din allmänna hälsa och kondition.

Varför analyserar man Hematokrit, B-EVF?

Hematokrit är ett viktigt mått på allmän hälsa och kondition eftersom det ger information om volymen av röda blodkroppar i ditt blod. Röda blodkroppar är ansvariga för att transportera syre genom hela kroppen, så hematokritnivån kan ge viktig information om din kropps förmåga att leverera syre till dina vävnader. Detta kan vara särskilt viktigt för idrottare och andra fysiskt aktiva individer, som kan ha högre syrebehov och behöver se till att deras kroppar fungerar korrekt för att möta dessa krav.

Vad innebär förhöjt värde av Hematokrit, EVF?

Om din hematokritnivå är förhöjd betyder det att andelen röda blodkroppar i ditt blod är högre än normalt. Detta kan uppstå av olika anledningar, men en vanlig orsak är uttorkning. När du är uttorkad förlorar din kropp vatten men antalet röda blodkroppar förblir detsamma, vilket kan göra att ditt blod blir tjockare och hematokritnivån stiger.

En förhöjd hematokritnivå kan också vara ett tecken på andra underliggande hälsotillstånd, såsom hjärt- eller lungsjukdomar, eller störningar i benmärgen där röda blodkroppar produceras. Polycytemi är en egen sjukdom men det kan även vara en följd av andra sjukdomar. I vissa fall kan en hög hematokritnivå orsaka problem med cirkulationen och syretillförseln till kroppens vävnader, vilket leder till symtom som påverkad andning, bröstsmärtor eller yrsel.

Vad innebär ett lågt värde av hematokrit, EVF?

En låg hematokritnivå betyder att andelen röda blodkroppar i blodet är lägre än normalt. Detta kan uppstå av en mängd olika anledningar, men en vanlig orsak är anemi. Anemi är ett tillstånd där kroppen inte har tillräckligt med friska röda blodkroppar för att transportera syre till kroppens vävnader. Detta kan orsaka symtom som trötthet, svaghet och andnöd.

Symtom vid blodbrist

Anemi är ett tillstånd där antalet röda blodkroppar i blodet är lägre än normalt. Symtom på anemi kan inkludera:

 • trötthet och svaghet
 • andfåddhet
 • yrsel
 • hjärtklappning
 • blodtrycksfall
 • avmagring
 • svimning
 • tungsveda
 • restless legs
 • huvudvärk.

Dessa symtom kan variera beroende på orsaken och svårighetsgraden av anemin. Om du upplever något av dessa symtom är det viktigt att prata med en läkare.

Tester som innehåller markören Hematokrit, EVF

Blodstatus

Blodstatus


EVF
Volym av röda blodkroppar

EVF Hematokrit

 • Mäter ditt EVF-värde (Hematokrit).
 • Analyserar volymen av röda blodkroppar.
 • Indikation för syretransport i blodet.
 • Viktigt för allmän hälsa och kondition.

29 kr


Fertilitetstest
Graviditet och fertilitet

Fertilitetstest

 • Fertilitetstest anpassat för kvinnor.
 • Analys av dina fertilitetshormoner.
 • Ger insikt i äggreserv och menstruationscykel.

1 195 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Blodbrist
Hälsokontroll för anemi

Blodbrist

 • Blodprov vid misstanke om anemi.
 • Hälsokontroll för blodbrist.
 • Blodbristprov för att upptäcka anemi.

529 kr

Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Depression
Hälsokontroll Depression

Depression

 • Hälsokontroll för dig som känner dig nedstämd.
 • Analys av markörer som påverkar din energi och hormonnivåer.
 • Kontroll av risk för eventuell blodbrist

995 kr

Hjärt och kärltest
 • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
 • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr

Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 750 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 750 kr

Hälsokontroll - Reumatism
 • Mäter antikroppsnivåer kopplade till ledvärk
 • Indikation för ledgångsreumatism
 • Analyserar blodstatus och inflammationsvärden
 • Analysen används vid diagnostik av reumatoid artrit

1 095 kr

-7%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 52 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 950 kr1 795 kr

-17%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 795 kr

Hälsokontroll viktminskning
 • Identifierar hinder för viktnedgång.
 • Få ökad insyn i din metabolism.
 • Hälsokontroll inför eller under viktnedgång.

795 kr

Järnbrist
 • Mäter ditt järnvärde och din järndepå.
 • Analys av järn och ferritin.
 • Analys av din blodstatus ingår.
 • Testet identifierar eventuell järnbrist.

349 kr

-17%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 795 kr

Lagom
Allmän hälsokontroll

Lagom

 • Analys av markörer som påverkar lever och njurar.
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.

795 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 995 kr

Testosteron Plus
 • Hälsokontroll som ger en inblick över din testosteronproduktion.
 • Analys av olika hälsomarkörer som påverkar minskad muskelmassa, lustkänslor och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 095 kr

Vitamin och Mineral
Hälsokontroll vitaminer och mineraler

Vitamin och Mineral

 • Hälsokontroll som mäter dina vitamin och mineral nivåer.
 • Analys av markörer som påverkar nedstämdhet och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 295 kr

Artiklar relaterat till Hematokrit, EVF