RBC

Omogna röda blodkroppar

Retikulocyter

Retikulocyter är omogna röda blodkroppar som utvecklas i benmärgen. De är viktiga för att mäta kroppens förmåga att producera nya röda blodkroppar och kan användas för att utvärdera benmärgsfunktionen samt vid diagnostisering av olika blodsjukdomar.

Vad är retikulocyter?

Retikulocyter är omogna röda blodkroppar, eller förstadiet till röda blodkroppar. Dessa celler är en viktig del av processen för att kroppen ska kunna producera nya röda blodkroppar vilket är avgörande för att upprätthålla en effektiv syretransport i kroppen. När benmärgen genererar nya röda blodkroppar går de igenom en utvecklingsfas (Erytropoesen) som inkluderar stadiet då utvecklingen av retikulocyter sker. Förenklat är retikulocyter ungefär en generation bort från att bli fullt mogna röda blodkroppar. De saknar fortfarande en cellkärna och andra organeller som de fullt mogna röda blodkropparna har.

Retikulocyter kännetecknas ofta av små rester av cellkärnan vilket skiljer dem från fullt mogna röda blodkroppar som saknar en cellkärna. Denna kärnrest försvinner under retikulocytens mognadsprocess. När retikulocyter är fullt mognade släpps de ut i blodomloppet, där de kan leva i cirka 1-2 dagar innan de omvandlas till röda blodkroppar.

Varför analyseras retikulocyter?

Analys av retikulocyter används för att utvärdera olika hematologiska (blodrelaterade) tillstånd som hemolytisk anemi eller för att övervaka benmärgsfunktion. Det är ett således en viktigt analys för att förstå och behandla sjukdomar eller tillstånd som påverkar blodbildningen, anemi (brist på röda blodkroppar eller hemoglobin), utvärdering av järnbrist samt vid eventuell medicinsk behandling.

Vad kan ett förhöjt värde av retikulocyter bero på?

Ett förhöjt värde av retikulocyter kallas för retikulocytos och kan bero på flera faktorer. Här nedan är ett fåtal förekommande orsaker.

 • Retikulocytos anemi, ett tillstånd vid förlust av röda blodkroppar på grund av blödning eller hemolys. Kroppen svarar på anemi genom att öka produktionen av retikulocyter för att försöka kompensera för bristen på röda blodkroppar.
 • Akut blodförlust,till exempel på grund av skada som kan leda till en snabb ökning av retikulocyter för att återställa blodvolymen och syretransporten.
 • Hemolytisk anemi, tillstånd som orsaka en för tidig förstöring av röda blodkroppar, vilket resulterar i en ökning av retikulocyter som kroppen försöker ersätta för de förlorade röda blodkropparna.
 • Höghöjdsträning, vid träning på höga höjder då syreupptagningen försämras kan en naturlig ökning av retikulocyter produceras för att kompensera kroppens syreupptagningsförmåga.

Vad kan ett lågt värde av retikulocyter bero på?

Låga värde indikerar tillståndet retikulopeni som kan orsakas av flera olika medicinska tillstånd. Här är några vanliga orsaker till en minskning av retikulocytnivåerna.

 • Benmärgssjukdomar, såsom aplastisk anemi eller myelodysplastiskt syndrom (MDS), kan påverka benmärgens förmåga att producera röda blodkroppar, inklusive retikulocyter.
 • Nutritionella brister, brist på näringsämnen som järn, vitamin B12 eller folsyra kan påverka produktionen av röda blodkroppar samt retikulocyter.
 • Infektioner, vissa virala infektioner som till exempel HIV kan påverka benmärgen och resultera i en minskning av retikulocyter.
 • Kronisk njursjukdom vid kronisk njursvikt kan en minskning av retikulocyter uppstå på grund av nedsatt produktion av erytropoietin ett hormon som har en förmågan att stimulerar röda blodkroppar.
 • Vad är referensintervallet för retikulocyter?

  Ett typiskt referensintervall för retikulocyter är vanligtvis mellan 0,5% och 2,5% av det totala antalet röda blodkroppar. Detta innebär att av alla röda blodkroppar i blodet förväntas retikulocyter utgöra ovan procentuella intervall. Notera att referensintervallet kan variera beroende på laboratorium och vilken teknik som används för att genomföra analysen. Generellt är referensintervallet för en vuxen person mellan 30 - 110 x10⁹/L.

Tester som innehåller markören Retikulocyter

Blodstatus

Blodstatus


RBC
 • Analys av retikulocyter.
 • Förstadiet för dina röda blodkroppar.
 • Få djupare insikt om din blodstatus.

89 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


-15%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 895 kr

-15%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 895 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 995 kr