LH

Luteiniserande hormon

Lutropin (LH)

Lutropin, även känt som luteiniserande hormon (LH), är ett hormon som produceras av hypofysen, en körtel belägen i hjärnan. LH spelar en viktig roll i reproduktionssystemet hos både män och kvinnor.

Vad är lutropin (LH)?

I kvinnor stimulerar LH produktionen av östrogen och progesteron i äggstockarna och styr ägglossningen. Under menstruationscykeln ökar LH-produktionen i hypofysen och orsakar ägglossning, vilket innebär att ägget släpps från äggstocken för att kunna befruktas av spermier.

I män stimulerar LH produktionen av testosteron i testiklarna, vilket är nödvändigt för spermieproduktion och sexuell funktion.

Varför analyserar man lutropin (LH)?

LH kan mätas i blodet för att utvärdera reproduktionssystemet hos både män och kvinnor. Avvikelser i LH-nivåerna kan indikera problem med hypofysen, äggstockarna eller testiklarna.

Här är några av de vanligaste skälen till varför man analyserar LH:

 • LH-nivåer kan hjälpa till att utvärdera orsakerna till infertilitet hos både män och kvinnor.
 • LH-nivåer kan användas för att diagnostisera och övervaka tillstånd som utebliven eller oregelbunden menstruation.
 • LH-nivåer kan användas för att bedöma pubertetsutvecklingen hos ungdomar.
 • LH-nivåer kan övervakas under behandlingar med hormoner, såsom fertilitetsbehandlingar.
 • Förhöjda eller sänkta nivåer av LH kan indikera sjukdomar eller störningar i hypofysen, äggstockarna eller testiklarna, såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) eller hypogonadism.

LH-nivåer kan mätas genom blodprov eller urinprov. Det är viktigt att diskutera eventuella resultat med en läkare eller annan medicinsk personal för att förstå deras betydelse och eventuella behandlingsalternativ.

Vad kan ett högt LH-värde innebära?

Ett högt lutropinvärde (LH) kan indikera flera olika hälsotillstånd, beroende på om det höga värdet upptäcks hos en man eller kvinna och i vilken livsfas personen befinner sig i. Här är några möjliga orsaker till höga LH-nivåer:

 • Hos kvinnor kan höga LH-nivåer indikera ägglossningsstörningar, såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) eller lutealfasdefekt, vilket kan göra det svårare att bli gravid.
 • Hos kvinnor kan höga LH-nivåer indikera att personen befinner sig i eller närmar sig klimakteriet. När äggstockarna slutar att producera östrogen minskar negativ feedback på hypofysen, vilket leder till högre LH-nivåer.
 • Hos män kan höga LH-nivåer indikera problem med testiklarna, såsom primär testikulär insufficiens (tidigare känt som hypogonadism), där testiklarna inte producerar tillräckligt med testosteron.
 • Höga LH-nivåer kan också uppträda hos personer som genomgår hormonbehandling, t.ex. fertilitetsbehandlingar.
 • I sällsynta fall kan höga LH-nivåer indikera en hypofystumör som producerar för mycket LH.

Vad kan ett lågt LH-värde innebära?

Här är några möjliga orsaker till låga LH-nivåer:

 • Låga LH-nivåer kan indikera problem med hypofysen, som producerar LH. Detta kan bero på en hypofystumör, en skada eller sjukdom som påverkar hypofysen eller användning av läkemedel som stör hypofysens funktion.
 • Gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) är ett hormon som produceras i hjärnan och som stimulerar hypofysen att producera LH och follikelstimulerande hormon (FSH). Låga nivåer av GnRH kan leda till låga LH-nivåer och därmed orsaka infertilitet hos både män och kvinnor.
 • Hypotalamus är en del av hjärnan som reglerar produktionen av GnRH. Låga LH-nivåer kan bero på problem med hypotalamus som påverkar GnRH-produktionen.
 • Låga LH-nivåer kan också förekomma hos personer med anorexia nervosa, en ätstörning där personen begränsar sitt intag av mat och därmed kan störa hormonbalansen.
 • Låga LH-nivåer kan också uppstå till följd av stress eller andra psykologiska faktorer som påverkar hormonproduktionen.

Tester som innehåller markören Lutropin (LH)

Hormontester
LH
Lutropintest

LH Luteiniserande hormon

 • Analys av luteiniserande hormon LH.
 • Få mer insikt om din hormonella balans.
 • Identifiera infertilitet och onormalt låg sexlust
 • Kan även påverka din testosteronnivå

119 kr

Hälsokontroller
Hormontest kvinna

Hormonell balans plus

 • Omfattande hälsokontroll för hormonell balans.
 • Utökad hormonanalys för dig som kvinna.
 • Få djupare insikt om dina hormonella nivåer.

1495 kr

Hormonanalys kvinna

Hormonell balans

 • Hälsokontroll för hormonell balans.
 • Hormonanalys för dig som kvinna.
 • Få insikt om dina hormonella nivåer.

729 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

49 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 49 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 47 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1795 kr

Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.
 • Läkarutlåtande ingår i hälsokontrollen.

2095 kr

Testosterontest

Testosteron Plus

13 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll som ger en inblick över din testosteronproduktion.
 • Analys av olika hälsomarkörer som påverkar minskad muskelmassa, lustkänslor och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

995 kr