MG

Mineral

Magnesium

Magnesium är en mineral som är viktig för många av kroppens funktioner såsom till exempel ämnesomsättning och nervernas funktion.

Vad är magnesium och magnesiumbrist

Magnesium som är en mineral är ansvarig för många viktiga funktioner och processer i kroppens olika biologiska processer, inklusive ämnesomsättningen, nervernas funktion och cellens förmåga att ta upp glukos. Vi får i oss magnesium genom kosten då det finns naturligt i många livsmedel, främst i bladgrönsaker, baljväxter, fullkornsprodukter samt kött, fisk och skaldjur. Magnesium finns också i vårt kranvatten – framförallt i kommuner som har hårt vatten

Vad kan höga värden av magnesium orsakas av?

Höga magnesiumnivåer i blodet (hypermagnesemi) kan orsakas av kronisk njursvikt, behandling med magnesiuminnehållande antacida och myxödem.

Vad kan låga värden av magnesium orsakas av?

Låga magnesiumnivåer i blodet (hypomagnesemi) kan orsakas av en mängd faktorer, inklusive svår malnutrition, problem med att ta upp magnesium från maten (till exempel vid steatorré eller efter tarmresektioner), långvarig näring via en dropp, långvarig diarré, kronisk alkoholism, behandling med diuretika, skador på njurarna, överproduktion av aldosteron och brist på paratyreoideahormon.

Symptom på magnesiumbrist

Magnesiumbrist är ganska ovanligt men kan uppstå vid kostrestriktioner eller vid vissa sjukdomar. Har man brist på magnesium kan det orsaka hämmad tillväxt, beteende störningar och störningar i hjärtfunktionen. Här är symtom som kan uppstå vid magnesiumbrist:

 • muskelsvaghet
 • depression
 • darrningar
 • nervretning
 • stelkramp
 • kramper
 • kärlvidgning.

Hur mycket magnesium behöver vi få i oss?

Hur mycket magnesium vi behöver få i oss styrs av vilket kön vi har samt ålder. För kvinnor och flickor som är över 14 år rekommenderas ett dagligt intag till 280 milligram, för män och pojkar över 14 år rekommenderas 350 milligram per dag.

Tester som innehåller markören Magnesium

Hälsokontroller
Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

 • Hälsokontroll utformad för dig som man.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Hälsokontroll för träning

Sport

37 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1595 kr

Hälsokontroll vitaminer och mineraler

Vitamin och Mineral

15 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Hälsokontroll som mäter dina vitamin och mineral nivåer.
 • Analys av markörer som påverkar nedstämdhet och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

995 kr

Mineraltester
MG
Magnesiumtest

Magnesium

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
 • Mäter din magnesiumnivå.
 • Indikation för eventuell magnesiumbrist.

29 kr