Kommer snart

Mineral- och vitamintest

 • ✓ Mäter nivåer av 15 hälsomarkörer
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

795 SEK

Betalas på plats

Beskrivning

En bra och varierad kost är en bra grund för att hålla vitaminer och mineraler på en bra nivå. Brist på vitaminer och mineraler påverkar din hälsa, vid avvikelser och lägre nivåer av olika vitaminer och mineraler kan en känsla av att vara låg på energi eller nedstämd och trötthet uppstå.

Detta test ger dig insikter kring dina nivåer och vid eventuell obalans rekommendationer i eventuella kostförändringar så att du får i dig rätt mängd av alla viktiga vitaminer och mineraler. I detta test ingår även blodstatus test.

Så går det till: Testet är ett blodprov som genomförs på vald provtagningsenhet.

Provsvar: Du har normalt svar inom 6 bankdagar efter provtagning. Provsvaret skickas digitalt till din e-post. Tillsammans med ditt provsvar får du en rapport på svenska om dina värden och läkarens kommentar.

Att tänka på: Blodprovet bör tas så tidigt som möjligt på dagen, senast innan kl 10:00. Undvik fet mat och drick inte alkohol dagen innan provtagning. Antiinflammatoriska läkemedel, värk- eller febernedsättande medel eller en nyligen avslutad antibiotikabehandling är viktigt att helt undvika inför provtagning.

Kom ihåg: Ta med dig giltig legitimation vid provtagningstillfället.

Information

Om vitaminer och mineraler

För att du och din kropp ska må bra behövs viktiga vitaminer och mineraler. Då kroppen inte själv kan tillverka mineraler är det väldigt viktigt att man får i sig dem via kosten. Har man brist på mineraler kan detta ofta ge specifika sjukdomssymtom samtidigt som det kan vara skadligt att få i sig för stora mängder. Dock är det svårt att komma upp i för höga mängder genom sitt kostintag från livsmedel men om man äter kosttillskott kan det ske därigenom.

Vitaminer är nödvändiga för kroppens ämnesomsättning, det är därför viktigt att få i sig vitaminer genom kosten då kroppen inte själv kan producera dessa i en tillräcklig mängd. Några få vitaminer kan bildas i kroppen som t.ex. Vitamin D som bildas i huden vid solexponering. Om man äter en allsidig kost som täcker energibehovet bör man få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler, dock ej Vitamin D och järn.

Symtom vid vitamin- eller mineralbrist

Har man vitamin- eller mineralbrist kan man få bristsjukdomar till följd, exempel på symtom som kan uppstå vid bristsjukdomar är:

 • ✓ Trötthet
 • ✓ Energilös
 • ✓ Nedstämdhet
 • ✓ Försämrad sårläkning
 • ✓ Muskelsvaghet
 • ✓ Kramper

Hälsomarkörer vitaminer och mineraler

I detta vitamin- och mineraltest mäter vi följande hälsomarkörer:
 • ✓ Ferritin
 • ✓ Folat
 • ✓ Vitamin D
 • ✓ Vitamin B12
 • ✓ Järn
 • ✓ Homocystein
 • ✓ Magnesium
 • ✓ Zink

Hälsomarkörer blodstatus

I detta test mäter vi även din blodstatus med nedan markörer:

 • EPK – Erytrocyter: röda blodkroppar som behövs för att transportera syre i kroppen.
 • Hb – Hemoglobin: är ett protein som finns i de röda blodkropparna. Hemoglobin behövs för att blodet ska kunna transportera syre från lungorna till kroppens organ.
 • EVF – Hematokrit: blodkroppsvolym, summan av volymen för alla röda blodkroppar.
 • MCH – Hemoglobinmassa: Mått på genomsnittlig mängd av hemoglobin i de röda blodkropparna.
 • MCV – Medelcellvolym: ger ett mått på den genomsnittliga röda blodcellsvolymen.
 • TPK – Trombocyter: reglerar blodkoagulationen i kroppen vid blödning. Trombocyterna ingår även i immunförsvaret tillsammans med de vita blodkropparna vid bakterier.
 • LPK – Leukocyter: vita blodkroppar som är celler i blodet, ingår i kroppens immunförsvar för att skydda kroppen mot infektionssjukdomar.

En blodstatus analys gör bland annat följande saker: mäter mängden syrebärande hemoglobin i blodet, utvärderar antal blodplättar i blodet, beräknar hur stor andel av blodet som består av röda blodkroppar, utvärderar hur de röda blodkropparna ser ut och fungerar samt screenar för inflammationer och infektioner som påverkar de vita blodkropparna.

Så fungerar testet

Provtagningen utförs av erfaren personal på någon av våra mottagningar i Stockholm och Göteborg. Provsvar och resultat skickas digitalt via e-post.

1. Boka tid

Boka tid på någon av våra mottagningar.

2. Provtagning

Enkel, trygg och smidig provtagning.

3. Analys

Provet skickas på analys.

4. Resultat eller reseintyg

Resultatet skickas digitalt.

Andra tester i samma kategori

Kommer snart

Blodstatus och B-celler test

 • ✓ Analys och prov av blodstatus och b-celler
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

225 SEK

Betalas på plats

D-Vitamintest

 • ✓ Mäter din nivå på D-vitamin
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Analyseras på ISO13485 certifierat labb
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

545 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Ferritin test

 • ✓ Mäter dina nivåer av ferritin
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Analys på ISO 15189 certifierat labb
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Rapport på svenska

Läs mer

495 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Folattest

 • ✓ Mäter dina folatnivåer
 • ✓ Påvisar eventuell brist på folat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

295 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Homocystein test

 • ✓ Mäter ditt homocysteinvärde
 • ✓ Påvisar eventuella vitaminbrister
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

345 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Järnbristtest

 • ✓ Mäter dina järnvärden
 • ✓ Mäter din blodstatus
 • ✓ Påvisar eventuell järnbrist
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

479 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Magnesiumtest

 • ✓ Mäter din magnesiumnivå
 • ✓ Påvisar eventuell magnesiumbrist
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

345 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Transferrin

 • ✓ Mäter ditt transferrinvärde
 • ✓ Kompletteras med järn/ferritin
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

245 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Vitamin B12 test

 • ✓ Mäter dina nivåer av vitamin B12
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Analys på ISO 15189 certifierat labb
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Rapport på svenska

Läs mer

345 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Mineral- och vitamintest

 • ✓ Mäter nivåer av 15 hälsomarkörer
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

795 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Zinkbrist test

 • ✓ Mäter din zinknivå
 • ✓ Påvisar eventuell zinkbrist
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

295 SEK

Betalas på plats