ZN

Mineral

Zink

Zink är en viktig mineral i människokroppen och spelar en roll i många biologiska processer hos oss som till exempel vårt immunsystem och sårläkning.

Vad är zink?

Zink är en viktig kofaktor för många enzymer i kroppen, vilket betyder att det är nödvändigt för deras funktion. Detta inkluderar enzymer som är involverade i metabolismen av kolhydrater, lipider, proteiner och DNA.

Zink är viktigt för ett starkt immunsystem eftersom det spelar en roll i bildandet av vita blodkroppar som bekämpar infektioner. Zinkbrist kan minska immunsystemets förmåga att bekämpa infektioner.

Zink är viktigt för synen eftersom det är en komponent i ett protein som finns i ögonen (som kallas rodopsin), och för sårläkning eftersom det är nödvändigt för celltillväxt och reparation. En zinkbrist kan försena sårläkning och minska förmågan att känna smak och lukt då det är involverat i vår smak- och luktuppfattning.

Zink – viktigt för testosteronproduktionen

Produktionen av testosteron behöver också en lagom nivå av zink för att vara välfungerande. Testosteron är ett hormon som är viktigt för både män och kvinnor, men som produceras i större mängder hos män. Testosteron är nödvändigt för muskeltillväxt, benhälsa, sexuell funktion och allmän hälsa och välbefinnande.

Forskning har visat att zinkbrist kan leda till minskad produktion av testosteron och att tillförsel av zink kan öka nivåerna av testosteron hos män med brist på zink. Det finns dock också en gräns för hur mycket zink som kan påverka testosteronproduktionen positivt, och höga doser av zink kan leda till negativa biverkningar.

Sammanfattningsvis har zink och testosteron en koppling i det att zink är viktigt för produktionen av testosteron och brist på zink kan leda till minskade nivåer av testosteron.

Varför analyserar man zink?

Zinkanalysen kan användas för att bedöma statusen för zink i kroppen. Zinkbrist kan leda till en mängd olika hälsoproblem, inklusive försämrad immunfunktion, försämrad sårhälsa, försämrad fertilitet och tillväxthämning hos barn.

Zinkanalysen kan också användas för att diagnostisera sjukdomar och sjukdomstillstånd där zink kan spela en roll, såsom akut diarré, kronisk leversjukdom, celiaki och Wilsons sjukdom.

Zinkanalysen kan också användas för att övervaka behandling av sjukdomar som involverar zinkbrist, såsom malabsorptionssyndrom och cystisk fibros.

Således är zinkanalys en användbar test för att bedöma nivåerna av zink i kroppen och identifiera eventuell brist eller överskott. Det kan också användas för diagnostiska ändamål och för att övervaka behandling av sjukdomar som involverar zinkbrist.

Vad kan ett lågt zinkvärde bero på?

Ett lågt zinkvärde i kroppen kan bero på flera olika faktorer. Här är några möjliga orsaker till zinkbrist:

 • Otillräckligt intag: Om en persons kost inte innehåller tillräckliga mängder av zink kan det leda till brist på zink.
 • Malabsorption: Vissa sjukdomar eller tillstånd, såsom inflammatorisk tarmsjukdom, celiaki och korttarmsyndrom kan orsaka nedsatt absorption av zink i tarmen.
 • Alkoholism: Personer som konsumerar stora mängder alkohol kan ha en högre risk för zinkbrist, eftersom alkohol minskar absorptionen av zink och ökar utsöndringen av zink via urinen.
 • Ökad zinkförlust: Vissa tillstånd kan öka förlusten av zink från kroppen, inklusive ökad svettning, diarré, njursjukdom och användning av vissa läkemedel.
 • Ökad behov av zink: Vissa personer kan ha ett ökat behov av zink, inklusive gravida kvinnor, ammande kvinnor, spädbarn och personer med vissa sjukdomar, såsom HIV / AIDS.
 • Genetiska faktorer: Vissa genetiska sjukdomar kan leda till nedsatt upptag eller metabolism av zink i kroppen.
 • Vegetarisk eller vegan diet: Personer som äter en vegetarisk eller vegan kost kan ha en högre risk för zinkbrist, eftersom vegetabiliska livsmedel inte innehåller lika mycket zink som animaliska livsmedel.

Det är viktigt att notera att vissa symtom på zinkbrist, såsom minskad aptit, försämrad smaksinne och trötthet, kan vara ospecifika och kan ha andra orsaker.

Vad kan ett högt zinkvärde bero på?

Ett högt zinkvärde, eller zinktoxicitet, är ovanligt och kan vanligtvis bara ske genom överdriven intag av kosttillskott som innehåller zink, vilket kan orsaka akut eller kronisk förgiftning. Andra möjliga orsaker till höga zinknivåer i kroppen inkluderar:

 • Industriella exponeringar: Arbetare som är exponerade för höga nivåer av zinkdam eller zinkångor kan absorbera för mycket zink i kroppen.
 • Genetiska faktorer: Sällsynta genetiska sjukdomar som Wilsons sjukdom och acrodermatitis enteropathica kan orsaka en ackumulering av zink i kroppen.
 • Njursjukdom: Personer med njursjukdom kan ha svårt att utsöndra zink, vilket kan leda till högre zinknivåer i kroppen.

Symtom på zinktoxicitet kan inkludera illamående, kräkningar, magsmärtor, huvudvärk, yrsel och trötthet. Långvarig höga zinknivåer kan skada levern och njurarna, minska nivåerna av koppar i kroppen och orsaka anemi. Om du misstänker att du har höga zinknivåer i kroppen, är det viktigt att rådfråga en läkare för att fastställa orsaken och få lämplig behandling.

Tester som innehåller markören Zink

Hälsokontroller

Hälsokontroller


-15%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 895 kr

-15%
Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr3 895 kr

Sport
Hälsokontroll för träning

Sport

 • Hälsokontroll för dig som tränar aktivt.
 • Analys av markörer som påverkar din prestation.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 995 kr

Testosteron Plus
 • Hälsokontroll som ger en inblick över din testosteronproduktion.
 • Analys av olika hälsomarkörer som påverkar minskad muskelmassa, lustkänslor och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 095 kr

Vitamin och Mineral
Hälsokontroll vitaminer och mineraler

Vitamin och Mineral

 • Hälsokontroll som mäter dina vitamin och mineral nivåer.
 • Analys av markörer som påverkar nedstämdhet och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 295 kr

Mineraltester

Mineraltester


ZN
Zinkbrist

Zink

 • Mäter din zinknivå.
 • Påvisar eventuell zinkbrist.
 • Indikation för låg testosteronproduktion.

195 kr