Utmattningssyndrom

Det är vanligt att uppleva både fysiska och mentala symtom i samband med utmattningssyndrom. Terapin inriktar sig på att återställa kroppens balans, och de flesta personer upplever förbättring över tid. Återhämtningen kan vara en långsam process, och det är vanligt att vara extra känslig för stress under en längre tidsperiod.

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom, även känt som utbrändhet eller kroniskt trötthetssyndrom är en komplex hälsotillstånd som kännetecknas av extrem trötthet, både fysiskt och mentalt. Personer som lider av utmattningssyndrom upplever ofta en ovanligt långvarig och överväldigande känsla av utmattning som inte lindras av vila. Det kan även åtföljas av en rad andra symtom inklusive sömnsvårigheter, minnesproblem, koncentrationssvårigheter, muskelsmärta och ökad känslighet för stimuli som ljus eller ljud.

Orsakerna till utmattningssyndrom är komplexa och kan inkludera långvarig stress, emotionell utmattning, trauma, och andra faktorer. Tillståndet påverkar vanligtvis människors förmåga att fungera normalt i vardagen, inklusive arbete och sociala aktiviteter.

Det finns ingen enkel diagnostisk test för utmattningssyndrom, och diagnosen ställs oftast genom att utesluta andra medicinska tillstånd som kan ge liknande symtom. Behandlingen kan innefatta en kombination av vila, kognitiv beteendeterapi, gradvis ökning av fysisk aktivitet, och ibland medicinering för att hantera specifika symtom.

Symtom på utmattningssyndrom:

De vanligaste symtomen på utmattningssyndrom inkluderar:

 • Extrem trötthet: Ovanligt stark och ihållande trötthet som inte lindras av vila och sömn.

 • Sömnproblem: Svårigheter att somna, vakna tidigt på morgonen eller inte känna sig utvilad efter en natt sömn.

 • Muskel- och ledsmärta: Ofta i form av diffusa och icke-specifika smärtor i muskler och leder.

 • Kognitiva problem: Svårigheter med minnet, koncentrationen och att fatta beslut. Ibland kallas detta "dimhet" eller "hjärndimma."

 • Ökad känslighet: Ökad känslighet för ljus, ljud, dofter och andra sensoriska stimuli.

 • Huvudvärk: Vanligtvis spänningshuvudvärk eller migränliknande huvudvärk.

 • Ångest och depression: Många personer med utmattningssyndrom upplever ökad ångest och depression.

 • Irritabilitet: Ökad känslighet för frustration och irritation.

 • Magproblem: Magbesvär som illamående, diarré eller förstoppning.

 • Svårighet att hantera stress: Ökad känslighet för stress, och även små stressorer kan kännas överväldigande.

 • Försämrad immunfunktion: Ökad mottaglighet för infektioner och längre tid att återhämta sig från sjukdomar.

 • Social isolering: Tillbakadragande från sociala aktiviteter och relationer på grund av symtomen och tröttheten.

Det är viktigt att komma ihåg att symtomen på utmattningssyndrom kan vara varierande och individuella. Diagnosen ställs oftast genom att utesluta andra medicinska tillstånd med liknande symtom. Behandling innefattar ofta en kombination av vila, kognitiv beteendeterapi, gradvis ökning av fysisk aktivitet och ibland medicinering för att hantera specifika symtom.

Vad kan jag göra själv?

 • Prioritera sömnen: Ge sömnen den vikt den förtjänar, särskilt under stressiga perioder. Ordentlig sömn är avgörande för hjärnans återhämtning och avslappning.

 • Kommunicera med din arbetsgivare: Om du upplever stress på arbetsplatsen är det viktigt att prata med din chef. Arbetsgivaren har ett ansvar att skapa en hållbar arbetsmiljö men de kan bara hjälpa om de känner till dina svårigheter. Tveka inte att ta upp problemen med din arbetsgivare.

 • Sök professionell hjälp: Om du upplever tidiga symtom på stress, sök hjälp från en psykolog eller psykoterapeut. De kan ge dig verktyg och stöd för att göra nödvändiga förändringar i ditt liv.

 • Lär dig att säga nej: Undvik att ta på dig för mycket, både i privatlivet och på jobbet. Att sätta gränser är viktigt för att undvika överbelastning.

 • Hantera skärmtiden: Överdriven skärmtid och ständig tillgänglighet kan öka stressnivåerna. Försök att balansera din användning av teknik och se till att du har tid för avkoppling och återhämtning utan skärmar.

 • Fysisk aktivitet: Regelbunden fysisk aktivitet är en effektiv metod för att stärka kroppen, minska stresshormoner och öka motståndskraften mot stress.

 • Måttfull användning av alkohol: Undvik att använda alkohol som ett primärt sätt att koppla av. Istället, försök att hitta andra avslappningsmetoder som inte är beroendeframkallande eller destruktiva.