🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Oro och ångest

Oro är en känsla som kan liknas vid ett moln som skymmer himlen. Den börjar oftast som en diffus känsla av obehag eller rastlöshet och sedan kan den gradvis intensifieras. Tankarna snurrar runt i huvudet och man känner sig ofta oförmögen att slappna av.

Oro kan vara kopplad till specifika händelser eller vara mer generell, där man inte riktigt vet vad som orsakar den. Det är som om kroppen och sinnet är på konstant högvarv redo att möta en påfrestning som kanske aldrig inträffar. Det är en känsla av att vara fången i ens egna tankar och en ständig oro över framtiden. Ångest är som en våg av överväldigande rädsla och skräck. Det är som om hjärtat slår i överdriver, andningen blir snabb och ytlig och kroppen reagerar som om den står inför en fara, även om det inte finns någon uppenbar hotbild.

Ångest kan vara mycket fysisk och kännas som en klump i magen, yrsel eller en tryckande tyngd på bröstet. Både oro och ångest är naturliga känslor som alla människor upplever ibland. De kan till och med vara adaptiva, eftersom de kan hjälpa oss att vara vaksamma och förberedda inför hotfulla situationer. Problemet uppstår när dessa känslor blir kroniska eller när de inte längre är proportionerliga till den faktiska faran. Då kan de påverka vår livskvalitet och hälsa negativt.

Symtom på oro eller ångest:

Stark oro och ångest kan ge både fysiska och psykiska symtom, som till exempel:

 • Hjärtklappning eller snabb puls.

 • Andningssvårigheter eller känsla av att inte få tillräckligt med luft, Svettningar.

 • Skakningar eller darrningar.

 • Magbesvär, inklusive illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning.

 • Känslor av rädsla eller panik.

 • Obehagliga känslor som ångest, sorg, eller ilska.

 • Svårigheter att somna eller upprepad uppvaknande under natten

Olika form av ångest

Det finns flera olika sorters ångestsjukdomar. Här är några exempel:

 • Paniksyndrom: Kännetecknas av att du har upprepade attacker av stark ångest som kommer plötsligt, kallas även för panikångest, och känner dig rädd för att få en ny ångestattack.

 • Fobier: Du får stark ångest och rädsla av vissa specifika saker, vilket gör att du undviker dem.

 • Generaliserat ångestsyndrom (GAD): En ständig oro och ångest som pågår i minst ett halvår.

 • Tvångssyndrom: Kännetecknas av att du har tvångstankar med eller utan tvångshandlingar.

Dessa är några av de vanligaste ångestsyndromen, och det är viktigt att förstå att de kan variera i svårighetsgrad och påverka människor på olika sätt. Behandling och stöd kan vara till stor hjälp för att hantera ångestsyndrom och förbättra livskvaliteten för dem som lider av dem.