Spelberoende

Spelberoende, även känt som hasardspelsyndrom är en utmaning som har plågat individer i årtusenden och orsakat betydande lidande.

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

Symtom spelberoende:

 • Ökad tidsanvändning: En person spenderar alltmer tid med spelande, inklusive längre sessioner eller ökad frekvens av spelande.

 • Kontrollförlust: Svårighet att kontrollera eller begränsa spelandet, trots upprepade försök att sluta eller minska.

 • Tänker ständigt på spel: Ständiga tankar om spel, strategier eller sätt att få mer pengar att satsa.

 • Ökade insatser: Beteendet att satsa större belopp för att uppnå samma spänning eller för att återhämta förluster (känd som "jakten").

 • Döljande av spelande: Lögner för att dölja omfattningen av spelandet för familj och vänner, inklusive ekonomiska förluster.

 • Ekonomiska problem: Förlust av ekonomisk stabilitet, skulder eller att använda sparade pengar, lån eller krediter för att finansiera spelandet.

 • Negativ påverkan på relationer: Spelberoende kan skapa konflikter i relationer på grund av tid som tas från familj och vänner och ekonomiska problem.

 • Ångest och depression: Många personer med spelberoende upplever ökad ångest, depression eller andra psykiska hälsoproblem som ett resultat av sitt beroende.

 • Missade åtaganden: Att inte uppfylla ansvar i arbete, skola eller andra förpliktelser på grund av spelandet.

 • Förlust av intresse för andra aktiviteter: Att gradvis tappa intresset för tidigare njutbara aktiviteter och hobbyer till förmån för spel.

 • Försök att återvinna förluster: Fortsatt spelande i ett försök att återhämta tidigare ekonomiska förluster, vilket ofta leder till ännu större skulder.

 • Behov av att öka satsningarna för att känna samma spänning: Utvecklande av tolerans där personen behöver satsa mer för att uppnå samma nivå av spänning.

 • Försök att sluta eller minska utan framgång: Upprepade och misslyckade försök att kontrollera, minska eller sluta spela.

 • Återfall: Återupptagande av spelandet efter perioder av avhållsamhet.

Om du eller någon du känner visar flera av dessa symtom och beteenden och du är orolig för spelberoende, är det viktigt att söka professionell hjälp och stöd. Spelberoende är en allvarlig störning som kan ha betydande negativa konsekvenser för en persons liv, inklusive ekonomiska, relationella och psykiska problem. Behandling och stöd kan hjälpa till att hantera och övervinna detta beroende.

Behandling vid spelberoende:

Vid spelberoende ges behandling med psykoterapi i form av kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen kan ges individuellt eller i grupp.

Vid ekonomiska besvär i samband med spelberoende finns ofta möjlighet att få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivning. Hjälpen är kostnadsfri. Det finns också flera föreningar som ger stöd vid spelberoende.