🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Bulimi

Bulimi är en allvarlig ätstörning som kännetecknas av återkommande perioder av överätning följt av kompensatoriska beteenden för att försöka kontrollera vikten eller undvika att gå upp i vikt.

Bulimi kan vara skadligt för både fysisk och psykisk hälsa. Det kan leda till en rad allvarliga komplikationer inklusive elektrolytobalans, tandproblem, hjärtproblem, och gastrointestinala problem. Dessutom kan bulimi ha en negativ påverkan på en personens självkänsla, relationer och livskvalitet.

De två huvudsakliga komponenterna i bulimi är:

 • Överätning: Personer med bulimi har återkommande episoder av att äta stora mängder mat på kort tid, oftast i hemlighet. Under dessa episoder känner de ofta en brist på kontroll över sitt ätande och upplever stark skam och skuld efteråt.

 • Kompensatoriska beteenden: Efter episoder av överätning tar personer med bulimi ofta till olika beteenden för att försöka kompensera för kaloriintaget och undvika viktuppgång. De vanligaste kompensatoriska beteendena inkluderar självframkallade kräkningar, överdriven träning, användning av laxermedel eller diuretika och perioder av extremt restriktivt ätande. Bulimi kan vara skadligt för både fysisk och psykisk hälsa.

Orsaker till Bulimi:

Är komplexa och multifaktoriella, och det finns ingen enkel enkel förklaring till varför vissa människor utvecklar denna ätstörning. Istället är det vanligtvis en kombination av biologiska, psykologiska och sociala faktorer som spelar en roll. Här är några av de faktorer som kan bidra till uppkomsten av bulimi:

 • Genetiska faktorer: Det finns viss forskning som tyder på att genetiska faktorer kan spela en roll i sårbarheten för ätstörningar som bulimi. Människor med en familjehistoria av ätstörningar kan ha en högre risk att utveckla bulimi.

 • Psykologiska faktorer: Många personer med bulimi har underliggande psykologiska problem som låg självkänsla, depression, ångest eller problem med självkontroll. Ätstörningar som bulimi kan fungera som ett sätt att hantera eller fly från dessa känslor.

 • Kulturella och samhälleliga faktorer: Samhällets ideal om kropp och skönhet kan påverka människors självbild och skapa press för att upprätthålla en viss vikt eller kroppsstorlek. Dessa ideal kan vara särskilt påverkande i samhällen där utseende värderas högt.

 • Dieting och viktförändringsförsök: Många personer med bulimi har tidigare försökt banta eller ändra sin vikt på olika sätt. Dessa försök kan ibland leda till överätning och kompensatoriska beteenden som sedan blir en del av bulimin.

 • Stress och livshändelser: Stressiga livshändelser, som skilsmässa, förlust av jobb eller förlust av en närstående, kan utlösa eller förvärra bulimi hos vissa individer.

 • Biologiska faktorer: Vissa biologiska faktorer, såsom obalanser i hjärnans signalsubstanser (till exempel serotonin), kan spela en roll i utvecklingen av ätstörningar som bulimi.

Det är viktigt att förstå att bulimi är en komplex störning som inte kan reduceras till en enda orsak. Människor som lider av bulimi kan ha olika bakgrundsfaktorer och erfarenheter. Behandling för bulimi fokuserar vanligtvis på att adressera både de fysiska och psykologiska aspekterna av sjukdomen och kan inkludera terapi, medicinering och nutritionsterapi.

Symtom kan innebära:

 • Oro över vikt och kroppsbild: Personer med bulimi är ofta besatta av sin vikt och kroppsbild. De kan ha en stark rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjocka och kan övervaka sin vikt och kroppsstorlek noggrant.

 • Dolda beteenden: Många personer med bulimi försöker dölja sina ätstörningsbeteenden från andra, vilket kan inkludera att äta i hemlighet, använda toaletten för att kräkas i smyg eller hålla sina överätningsepisoder hemliga.

 • Fysiska komplikationer: Bulimi kan leda till en rad fysiska hälsoproblem, inklusive tandproblem på grund av den upprepade exponeringen för magsyra, elektrolytobalans på grund av kräkningar eller användning av laxermedel, och andra gastrointestinala problem.

 • Känslomässiga symtom: Personer med bulimi kan uppleva känslomässig ångest, depression och skuld i samband med sin ätstörning. De kan också ha svårigheter att hantera negativa känslor och använda överätning eller kräkning som en coping-mekanism.

 • Sociala och relationssvårigheter: Bulimi kan påverka en persons förmåga att delta i sociala aktiviteter och upprätthålla nära relationer på grund av skam och rädsla för att bli upptäckt.

Det är viktigt att notera att symtomen på bulimi kan variera mellan individer och att inte alla som har bulimi uppvisar alla dessa symtom. Om du eller någon du känner upplever något av dessa symtom och misstänker att det kan vara bulimi är det viktigt att söka professionell hjälp och stöd från en läkare, psykolog eller terapeut som är specialiserad på ätstörningar.