🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Hypokondri (Hälsoångest)

Hypokondri även känt som hälsoångest, är en psykisk störning som innebär en överdriven oro för att ha allvarliga sjukdomar trots bristande medicinska bevis. Lär dig mer om hypokondri, dess symptom och behandlingsalternativ för att hantera denna ångestrelaterade tillstånd. Utforska hur du kan få stöd och vägledning för att hantera hypokondri effektivt.

Vad är Hypokondri/hälsoångest?

Hälsoångest är en ihållande och överdriven oro för att drabbas av sjukdom eller för att redan vara sjuk. Det är vanligt att små symtom förstoras och tolkas som tecken på allvarliga sjukdomar ofta av livshotande natur. Ångesten rörande diverse symtom och de potentiella sjukdomarna de kan associeras med är intensiv och kan återkomma trots negativa resultat från medicinska undersökningar. Tidigare gick denna ångest under namnet hypokondri, och termen används fortfarande även om det inte längre är en officiell medicinsk diagnos.

Orsaker till hälsoångest:

Det är ännu inte fullständigt klart vad som orsakar hälsoångest men det tros vara resultatet av flera faktorer.

  • Tankeprocesser: Ibland kan kroppen reagera på olika sätt än vad vi är vana vid, och den osäkerheten kan vara svår att acceptera. Istället för att acceptera denna osäkerhet kan vissa tolka det som tecken på underliggande sjukdom och försöka hitta bevis för att de är sjuka.

  • Uppfostran och miljö: Uppväxten i en omgivning där hälsa och sjukdom är föremål för ständig oro kan leda till att denna oro blir ett inlärt beteende.

  • Tidigare sjukdomshistoria: Om man tidigare har lidit av allvarlig sjukdom, särskilt i barndomen, kan det skapa en rädsla för att drabbas igen.

Symtom på Hypokondri:

  • Konstanta tankar om att man lider av en allvarlig sjukdom.

  • Oro över att vanliga kroppsliga symtom är indikationer på en svår sjukdom.

  • Fortsatt oro trots att medicinsk vård har efterfrågats och negativa provresultat har erhållits, som bekräftar att individen är frisk.

  • En så intensiv oro för sjukdomar att det påverkar den dagliga funktionaliteten.

  • Upprepade läkarbesök på grund av oro över symtom, alternativt undvikande av att söka vård på grund av rädsla för att få en allvarlig diagnos.

Hälsoångest kan vara en påfrestande tillstånd som påverkar livskvaliteten negativt, men det finns behandlingar och strategier tillgängliga för att hantera och lindra dess effekter. Om du eller någon du känner lider av hälsoångest är det viktigt att söka professionell hjälp och stöd.