🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Stress

Stress är kroppens naturliga reaktion på yttre påfrestningar och krav. Den kan ibland vara användbar genom att tillföra extra styrka och energi när vi behöver prestera på vår bästa nivå, som exempelvis vid en arbetsintervju eller under tävlingssituationer. Men om denna stressreaktion pågår under en längre tid utan möjlighet till återhämtning kan det orsaka skada för kroppen.

Stress kan manifestera sig på olika sätt och ge upphov till en rad olika symptom. Här är några vanliga fysiska, känslomässiga och beteendemässiga symptom som kan förekomma vid stress:

Fysiska symtom:

 • Muskelspänningar: Stress kan leda till att musklerna spänner sig vilket kan orsaka smärta och obehag, särskilt i nacke, axlar och rygg.

 • Huvudvärk: Stressrelaterad spänning kan utlösa huvudvärk eller migrän.

 • Magproblem: Stress kan påverka mag-tarmkanalen och leda till symptom som magont, illamående, diarré eller förstoppning.

 • Sömnproblem: Svårigheter att somna, sömnstörningar eller att vakna upp flera gånger under natten är vanliga vid stress.

 • Hjärtklappning: Stress kan öka hjärtfrekvensen och orsaka en känsla av hjärtklappning eller oregelbunden puls.

Känslomässiga symptom:

 • Ångest: Stress kan utlösa ångestkänslor, inklusive oro, nervositet och rastlöshet.

 • Irritabilitet: Stress kan göra att man blir lättretlig, otålig eller irriterad.

 • Sorg eller nedstämdhet: Långvarig stress kan leda till känslor av nedstämdhet eller depression.

 • Koncentrationssvårigheter: Svårigheter att fokusera, glömska och nedsatt kognitiv förmåga kan uppstå vid stress.

Beteendemässiga symptom:

 • Ökad användning av alkohol eller droger: Vissa människor kan försöka hantera stress genom att öka sitt intag av alkohol eller droger.

 • Ökad irritabilitet: Stress kan påverka ens reaktioner och beteenden gentemot andra, vilket kan leda till konflikter.

 • Social tillbakadragenhet: Vissa människor drar sig tillbaka från sociala interaktioner och isolerar sig när de är stressade.

 • Ökad ätande: Stress kan påverka aptiten, vilket kan leda till överätande eller bortfall av aptit.

Hantera stress

Att effektivt hantera stress börjar med att identifiera dess källor och utveckla strategier för att hantera dem. Ett användbart första steg är att skapa en lista över de situationer, utmaningar, tankar och bekymmer som utlöser stressreaktioner. Genom att göra detta blir det tydligt att stress kan ha både externa och interna orsaker. Att känna till problemet är det första steget mot att lösa det. Genom att identifiera de specifika källorna till stress, oavsett om de är yttre eller inre, kan man lära sig att hantera dem på ett bättre sätt. Stresshantering innebär både att minska och förändra de yttre orsakerna till stress samt att arbeta med de inre orsakerna, inklusive tankemönster och rädslor.

När bör jag söka vård?

Om du känner igen dig i symtomen på stress är det klokt att söka hjälp i ett tidigt skede. Tyvärr väntar de flesta som drabbas av stressrelaterade besvär alltför länge innan de söker vård. Genom att söka hjälp i ett tidigt skede öppnar du möjligheten för snabbare återhämtning och minskar risken för att de symptom du upplever blir långvariga. Det är viktigt att ta din hälsa på allvar och inte tveka att söka vård när du märker att stressen börjar påverka dig negativt.

Relaterade tester och hälsokontroller

Hormontester

Hormontester


-13%
Kortisol
Kortisol stresshormon

Kortisol

 • Mäter din nivå av kortisol (stesshormon).
 • Identifierar kortisolbrist eller överproduktion.
 • Få ökad insikt av din kortisolproduktion.

195 kr169 kr