🌸 Få 10% rabatt – ange kod: MORSDAG

Blodförgiftning (Sepsis)

Blodförgiftning (Sepsis) är en allomfattande infektion som påverkar hela kroppen. Det utgör en akut hälsorisk och har potential att vara livsfarlig. När tecken på sepsis uppvisas är det av yttersta vikt att omedelbart agera.

Orsaker till Sepsis

Orsakerna till sepsis kan variera men de uppkommer oftast som ett resultat av en kroppens kraftiga immunrespons på en infektion. Här är några av de vanligaste orsakerna till sepsis:

 • Infektioner: Sepsis börjar vanligtvis som en infektion någonstans i kroppen såsom lunginfektion (lunginflammation), urinvägsinfektion, hudinfektion eller bukinfektion. Bakterier är vanliga orsaker men sepsis kan också utlösas av virus eller svampar.

 • Skador: Sepsis kan uppstå som ett resultat av allvarliga fysiska skador såsom brännskador, kirurgiska ingrepp eller skada på inre organ.

 • Kroniska sjukdomar: Personer med vissa kroniska sjukdomar som diabetes, HIV eller cancer kan vara mer mottagliga för sepsis.

 • Nedsatt immunsystem: Ett försvagat immunsystem antingen på grund av medicinering, behandling eller andra faktorer kan öka risken för sepsis.

 • Intravenösa katetrar och andra medicinska enheter: Användningen av katetrar eller andra medicinska enheter kan öka risken för infektion och därmed sepsis om de inte hanteras på ett säkert sätt.

 • Urinvägsinfektioner: Sepsis kan ibland börja med en okontrollerad urinvägsinfektion särskilt hos äldre vuxna.

Det är viktigt att förstå att sepsis kan påverka människor i alla åldrar och hälsotillstånd. Det är därför viktigt att följa god hygien hantera infektioner korrekt och uppmärksamma tidiga tecken på sepsis för att minska risken för allvarliga komplikationer.

Symtom Blodförgiftning/Sepsis

Symtomen på blodförgiftning (sepsis) kan variera beroende på svårighetsgraden av tillståndet och vilket organ eller organ som är drabbat. Här är några vanliga symtom på sepsis:

 • Feber eller låg kroppstemperatur: En person med sepsis kan ha en hög feber eller en onormalt låg kroppstemperatur.

 • Snabb andning: Andningen kan bli snabb och ytlig och personen kan känna andnöd.

 • Snabb hjärtfrekvens: Pulsen blir snabb och oregelbunden.

 • Förvirring eller medvetandesänkning: Personen kan vara förvirrad, slö eller desorienterad.

 • Extrem trötthet: Sepsis kan orsaka kraftig trötthet och svaghet.

 • Minskad urinproduktion: Minskad urinproduktion eller koncentrerad urin kan vara ett tecken på njurproblem som kan förekomma med sepsis.

 • Lågt blodtryck: Personen kan ha farligt lågt blodtryck vilket kallas för septisk chock.

 • Huvudvärk, muskelvärk eller ledvärk: Smärta i huvud, muskler eller leder är vanliga symtom.

 • Illamående och kräkningar: Magbesvär, illamående och kräkningar kan förekomma.

 • Hudförändringar: Huden kan bli blek, fläckig, blåaktig eller mörkna.

Det är viktigt att notera att symtomen på sepsis kan utvecklas snabbt och sjukdomen kan vara livshotande.

Behandling Sepsis

Behandlingen av blodförgiftning (sepsis) är akut och kräver omgående medicinsk vård. Tidig diagnos och snabb behandling är avgörande för att öka chansen till överlevnad och minska risken för komplikationer. Behandlingen av sepsis inkluderar vanligtvis följande åtgärder:

 • Antibiotika: Eftersom sepsis oftast orsakas av en bakteriell infektion administreras bredspektrumantibiotika omedelbart för att bekämpa den infektion som ligger till grund för tillståndet. Efter att man fått provsvar kan läkaren justera antibiotikabehandlingen efter den specifika bakterien som är inblandad.

 • Vätskeersättning: Människor med sepsis kan utveckla lågt blodtryck och låg blodvolym. Intravenös vätsketillförsel används för att återställa vätskebalansen och blodtrycket.

 • Vasopressorer: Om blodtrycket inte återgår till normala nivåer med vätskeersättning kan vasopressorer (läkemedel som ökar blodtrycket) användas för att stödja kroppens kärlsystem.

 • Syrgasbehandling: Patienter kan behöva syrgasbehandling för att säkerställa tillräckig syresättning av kroppens organ.

 • Stödterapier: Stödbehandlingar kan inkludera mekanisk ventilation (andningsstöd) och dialys (njurbehandling) om organ som lungor eller njurar påverkas allvarligt.

 • Kirurgisk intervention: I vissa fall särskilt om en specifik infektionskälla som en abscess eller perforerad tarm är känd kan kirurgisk ingrepp vara nödvändigt för att ta bort infekterad vävnad eller dränera infektionen.

Det är viktigt att behandlingen skräddarsys för varje enskild patient baserat på deras specifika behov och symtom. Sepsis kräver noggrann övervakning och kan kräva intensivvård särskilt om patienten går in i septisk chock.

Relaterade tester och hälsokontroller

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Inflammation

Inflammation


HCR
Högkänsligt CRP

CRP

 • Mäter ditt CRP-värde (hs-CRP).
 • Högkänsligt CRP-test (hs-CRP).
 • Identifierar en eventuell (latent) inflammation.
 • Inflammationstest.

99 kr