🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Lunginflammation

Lunginflammation även känd som pneumoni är en inflammatorisk lungsjukdom som orsakas av infektion eller inflammation i lungvävnaden. Detta tillstånd kan vara allvarligt och innebära svårigheter att andas, hosta, feber och andra symtom.

Orsaker Lunginflammation:

Här är några vanliga orsaker till lunginflammation:

 • Bakteriell infektion: De vanligaste bakteriella orsakerna till lunginflammation är Streptococcus pneumoniae (pneumokocker), Haemophilus influenzae och Legionella pneumophila.

 • Viral infektion: Virus som influensavirus, respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus), adenovirus och coronavirus kan orsaka viral lunginflammation.

 • Svampinfektion: Svampar som Pneumocystis jirovecii kan orsaka lunginflammation särskilt hos personer med nedsatt immunförsvar.

 • Parasitinfektion: Vissa parasiter kan orsaka lunginflammation.

 • Icke-infektiösa orsaker: Lunginflammation kan också utlösas av icke-infektiösa faktorer som kemiska ämnen (till exempel aspirerat magsyra), allergier, inhalation av skadliga ämnen eller traumatisk skada på lungorna.

 • Nosokomial infektion: Lunginflammation som utvecklas på sjukhus känd som nosokomial lunginflammation orsakas ofta av resistenta bakterier och kan vara svårare att behandla.

 • Gemensamhet: Vissa grupper, som äldre vuxna, spädbarn, personer med nedsatt immunförsvar eller kroniska lungsjukdomar löper större risk att drabbas av lunginflammation.

Orsaken till lunginflammation är viktig att fastställa eftersom behandlingen varierar beroende på den underliggande faktorn. I många fall används antibiotika för att behandla bakteriell lunginflammation medan virusinfektioner kan behöva hanteras med antivirala läkemedel.

Symtom Lunginflammation

Symtomen på lunginflammation kan variera beroende på den underliggande orsaken till sjukdomen, patientens ålder och hälsotillstånd. Här är några vanliga symtom på lunginflammation:

 • Hosta: En ihållande hosta är ett av de mest karakteristiska symtomen på lunginflammation. Hostan kan vara torr eller producera slem.

 • Feber: Många personer med lunginflammation har hög feber ibland med frossa och kraftig svettning.

 • Andningssvårigheter: Snabb andning, flämtning och känsla av att inte få tillräckligt med luft är vanliga symtom.

 • Bröstsmärta: Vissa personer kan uppleva smärta i bröstkorgen när de andas djupt eller hostar.

 • Trötthet: Lunginflammation kan vara ansträngande för kroppen vilket kan resultera i allmän trötthet och svaghet.

Behandling av lunginflammation

Behandlingen av lunginflammation varierar beroende på den underliggande orsaken till sjukdomen. Här är en översikt över behandlingsmetoderna vid lunginflammation:

 • Bakteriell lunginflammation: Om lunginflammationen orsakas av bakterier är antibiotika vanligtvis den primära behandlingsmetoden. Typen av antibiotika som används kan variera beroende på vilken bakteriestam som är ansvarig för infektionen. Det är viktigt att ta antibiotikan enligt läkarens anvisningar och att slutföra hela antibiotikakursen för att förhindra återfall.

 • Viral lunginflammation: Om lunginflammationen är viral i naturen såsom vid influensa eller respiratoriskt syncytialvirus (RS-virus) är antibiotika ineffektiva eftersom de inte påverkar virus. Behandlingen för viral lunginflammation fokuserar vanligtvis på att lindra symtomen, inklusive vila, hydrering och eventuellt antivirala läkemedel i vissa fall.

 • Sjukhusvård: Vid allvarliga eller komplicerade fall av lunginflammation kan sjukhusvård vara nödvändig. Detta kan vara fallet om patienten har svår andningsnöd, hög feber, låg syresättning i blodet eller om de är i en riskgrupp såsom äldre vuxna eller personer med nedsatt immunförsvar. På sjukhus kan patienten få intravenös antibiotikabehandling och övervakning.

 • Återhämtning och rehabilitering: Efter att själva infektionen har behandlats kan patienter fortfarande uppleva långvariga symtom som hosta och trötthet. Återhämtningstiden kan variera och det kan ta veckor till månader att bli helt återställd. Det är viktigt att ge kroppen tid att återhämta sig och följa upp med läkaren vid behov.

Det är viktigt att söka medicinsk vård om du misstänker lunginflammation särskilt om symtomen är allvarliga eller om du tillhör en riskgrupp.

Relaterade tester och hälsokontroller

Inflammation

Inflammation


HCR
Högkänsligt CRP

CRP

 • Mäter ditt CRP-värde (hs-CRP).
 • Högkänsligt CRP-test (hs-CRP).
 • Identifierar en eventuell (latent) inflammation.
 • Inflammationstest.

99 kr

CRP
CRP (snabbsänka)

Snabbsänka

 • Mäter ditt CRP-värde (snabbsänka).
 • Påvisar eventuell pågående inflammation.
 • Påvisar eventuell pågående infektion.
 • Mäter från första dygnet vid sjukdom.

49 kr