TBE

TBE är en sjukdom som orsakas av ett virus som överförs av fästingar. De flesta personer som smittas upplever milda symtom men ungefär en tredjedel av de drabbade kan utveckla en allvarlig inflammation i hjärnan och ryggmärgen. Lyckligtvis finns det effektiva förebyggande åtgärder i form av vaccination som kan skydda mot denna sjukdom.

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

Orsaker TBE

TBE-viruset överförs från fästingar till människor och andra djur. Här är en översikt över orsakerna till TBE:

 • Fästingbett: TBE-viruset överförs till människor när de blir bitna av infekterade fästingar. De fästingar som är ansvariga för att sprida TBE är ofta av arten Ixodes ricinus och Ixodes persulcatus.

 • Geografisk spridning: TBE förekommer främst i områden där fästingar som bär TBE-viruset är vanliga. Dessa områden inkluderar delar av Europa och Asien, inklusive Ryssland, Skandinavien, Centraleuropa, Baltikum och vissa delar av Kina.

 • Säsong och aktivitet: Risken för att bli smittad varierar beroende på säsongen och aktiviteten av fästingar. TBE-fästingar är ofta mer aktiva under varmare månader.

 • Brister i vaccinationsskydd: Personer som inte har vaccinerats mot TBE kan vara särskilt sårbara för smitta om de vistas i TBE-endemiska områden och utsätts för fästingbett.

Det är viktigt att notera att TBE-viruset inte sprids från person till person. Smittorisken är främst kopplad till exponering för infekterade fästingar.

Symtom TBE

Symtomen på Tick-Borne Encephalitis (TBE) kan variera beroende på svårighetsgraden av infektionen. Många personer som smittas med TBE-viruset kan vara asymtomatiska och inte uppleva några märkbara symtom. Om symtom uppstår kan de indelas i två faser: den initiala influensaliknande fasen och den centrala nervsystemfasen som kan vara allvarlig. Här är en översikt över de vanligaste symtomen:

Initial fas (inkubation):

 • Feber: En hög feber upp till 40 grader celsius är vanligt i den inledande fasen.

 • Huvudvärk: En ihållande och ofta svår huvudvärk är ett karakteristiskt symptom.

 • Muskelvärk och ledvärk: Patienter kan uppleva smärta i muskler och leder liknande influensaliknande symtom.

 • Trötthet: Överdriven trötthet och utmattning är vanligt.

 • Illamående och kräkningar: Vissa personer kan drabbas av illamående och kräkningar.

Central nervsystemfas:

 • Hjärnhinneinflammation: Detta är en allvarlig komplikation och kan orsaka symtom som nackstelhet, huvudvärk, ljus- och ljudkänslighet.

 • Mental förvirring: Patienter kan uppleva förändringar i medvetandet och koncentrationssvårigheter.

 • Fokala neurologiska symtom: Det kan inkludera svaghet i armar eller ben, domningar och andra neurologiska symtom.

TBE kan vara allvarlig särskilt om centrala nervsystemet påverkas. Vissa personer kan utveckla kroniska komplikationer som påverkar nervsystemet även efter att de har återhämtat sig från akut sjukdom.

Behandling

Här är några åtgärder som kan vidtas vid behandling av TBE:

 • Sjukhusvård: Patienter med allvarlig TBE särskilt de som uppvisar symtom på hjärnhinneinflammation eller centrala nervsystempåverkan kan behöva sjukhusvård för noggrann övervakning och vård.

 • Symtomlindring: Läkare kan ordinera läkemedel för att lindra symtom som feber, huvudvärk och muskelvärk. Smärtstillande medel och febernedsättande medel kan användas.

 • Vätskeersättning: Patienter som lider av illamående och kräkningar kan behöva vätskeersättning för att undvika uttorkning.

 • Rehabilitering: Efter att ha återhämtat sig från akut TBE kan patienter behöva rehabilitering för att hantera eventuella neurologiska komplikationer och återställa funktionen.

 • Följ upp: Efter att ha drabbats av TBE är det viktigt att följa upp med en läkare för att övervaka eventuella långsiktiga konsekvenser och ge råd om fortsatt vård.

Det bästa sättet att hantera TBE är att förebygga infektion genom vaccination och genom att använda fästingavstötande medel och skyddande kläder när man vistas i områden där TBE-viruset är förekommande.