Körtelfeber

Körtelfeber är en virussjukdom som främst påverkar ungdomar. Den orsakas av Epstein-Barr-viruset och kännetecknas av symtom som extrem trötthet, halsont och förstorade lymfkörtlar.

Här är hur EBV sprids och orsakar körtelfeber:

 • Direkt kontakt: EBV överförs främst via direkt kontakt med saliv från en smittad person. Det kan ske genom kyssar, delning av mat eller dryck även kontakt med föremål som har kontaminerats med smittad saliv.

 • Luftburna partiklar: Viruset kan också spridas genom luften när en smittad person hostar eller nyser. Det är dock mindre vanligt än direktkontakt.

 • Sexuell överföring: I sällsynta fall kan EBV överföras sexuellt särskilt om det förekommer en direkt kontakt med infekterade kroppsvätskor.

När EBV kommer in i en persons kropp infekterar det främst vita blodkroppar särskilt B-lymfocyter. Detta leder till en kraftig immunreaktion som i sin tur ger upphov till de karakteristiska symtomen på körtelfeber inklusive svullna lymfkörtlar, halsont, trötthet och feber.

Vanliga symtom på körtelfeber inkluderar:

 • Extrem trötthet: En av de mest framträdande symtomen är en kraftig känsla av trötthet som kan vara långvarig och påverka förmågan att utföra dagliga aktiviteter.

 • Halsont: Detta kan vara mycket smärtsamt och kan göra det svårt att svälja.

 • Svullna lymfkörtlar: Speciellt lymfkörtlar i nacken och i området runt käken kan svullna och kännas ömma.

 • Förstorad mjälte: Ibland kan mjälten bli förstorad vilket kan orsaka smärta i det övre vänstra området av buken.

 • Förstorad lever: Ibland kan även levern bli förstorad vilket kan påvisas genom medicinska tester.

 • Feber: En måttlig till hög feber är vanlig och kan vara följt av frossa.

 • Huvudvärk: Många personer med körtelfeber upplever huvudvärk.

 • Ömmande muskler: Muskelsmärta eller värk kan förekomma.

 • Rinnande näsa eller nästäppa: Några personer kan ha symtom som liknar en förkylning.

 • Utslag: Ett ljust, punktformigt utslag kan ibland förekomma men det är sällan och försvinner spontant.

Det är viktigt att notera att symtomen på körtelfeber kan variera från person till person och inte alla drabbade behöver uppleva samtliga symtom.

Behandling körtelfeber

Behandlingen av körtelfeber (infektiös mononukleos) är oftast inriktad på att lindra symtomen och främja återhämtning eftersom det inte finns något specifikt botemedel mot sjukdomen. Här är några åtgärder som kan hjälpa vid behandlingen av körtelfeber:

 1. Vila: Eftersom extremiteten av trötthet är ett dominerande symtom på körtelfeber är det viktigt att vila ordentligt. Detta inkluderar att ta det lugnt och undvika överansträngning.

 2. Smärtlindring: För att lindra halsont, huvudvärk och muskelsmärta kan smärtstillande medel som ibuprofen eller paracetamol vara till nytta. Se till att följa doseringsanvisningarna och rådfråga en läkare om du är osäker.

 3. Fukt och halslindring: Att dricka kallt vatten och använda halstabletter eller spray kan hjälpa lindra halsont.

 4. Undvik alkohol och tung mat: Det kan vara klokt att undvika alkohol och fet mat eftersom de kan belasta levern som kan vara påverkad av körtelfeber.

 5. Hydrering: Drick mycket vatten för att hålla dig hydrerad särskilt om du har feber.

 6. Övervaka komplikationer: I sällsynta fall kan körtelfeber leda till komplikationer som påverkar levern eller mjälten. Om du upplever allvarliga symtom eller har ovanliga reaktioner bör du söka medicinsk vård.

Det är viktigt att komma ihåg att körtelfeber är en sjukdom som vanligtvis avtar av sig själv med tiden

Relaterade tester och hälsokontroller

Inflammation

Inflammation


EBI
EB-virus antikroppar

Körtelfeber

 • Analys för körtelfeber.
 • Kontroll av EBV-antikroppar.
 • Säkerställ din immunitet för EB-virus.

695 kr