Borrelia

Borrelia orsakas av bakterier och sprids av fästingar när de suger blod. Ibland kan sjukdomen sprida sig till leder eller nervsystem. Här kan du läsa mer om symtom och behandling.

Vanligaste orsakerna till Borrelia-infektion:

 • Fästingbett: Den vanligaste orsaken till Borrelia-infektion är bett från infekterade fästingar. Borrelia-bakterier finns i fästingarnas saliv och kan överföras till människor när fästingarna biter och fäster sig i huden. Detta är vanligt förekommande under varmare månader när fästingar är aktiva.

 • Obehandlad infekterad fästing: Om en infekterad fästing inte tas bort inom ett dygn eller två efter bettet ökar risken för att Borrelia-bakterier överförs till människan. Därför är tidig och korrekt borttagning av fästingar viktigt.

 • Geografisk plats: Risken för att drabbas av Borrelia kan variera beroende av var du bor eller vistas. Vissa områden har en högre prevalens av Borrelia-infekterade fästingar och risken kan vara högre i dessa områden.

 • Otillräckliga förebyggande åtgärder: Människor som inte vidtar försiktighetsåtgärder när de vistas utomhus i områden där fästingar är vanliga har en ökad risk för att bli smittade. Användning av fästingavstötande medel och att bära skyddande klädsel kan minska risken.

 • Bristande medvetenhet: Otillräcklig kunskap om Borrelia och dess överföring kan leda till en ökad risk för infektion eftersom människor inte tar tillräckliga försiktighetsåtgärder.

Det är viktigt att vara medveten om dessa orsaker och vidta förebyggande åtgärder för att minimera risken för att drabbas av Borrelia.

Symtom Borrelia

Här är några vanliga och potentiella symtom på Borrelia-infektion:

Hudsymtom:

 • Ett karakteristiskt tecken på Borrelia är en röd, ringliknande hudrodnad som kallas "erythema migrans." Den kan vara platt eller upphöjd och växa över tid.

 • Hudutslag som kan vara olika i form och färg.

 • Klåda eller brännande känsla i huden.

Allmänna symtom:

 • Feber och frossa.

 • Huvudvärk och muskelvärk.

 • Trötthet och sjukdomskänsla.

 • Halsont.

Neurologiska symtom:

 • Meningit (inflammation i hjärnhinnorna) med symtom som huvudvärk, nackstelhet, illamående och kräkningar.

 • Ansiktsförlamning (Bells pares).

 • Stickningar och domningar i armar och ben.

Ledsmärta:

 • Ledsmärta och svullnad särskilt i stora leder som knän.

 • Ledinflammation som kan vara smygande.

Hjärtproblem:

 • I sällsynta fall kan Borrelia infektera hjärtat och orsaka hjärtsymtom som oregelbunden hjärtrytm eller bröstsmärta.

Viktigt att notera är att Borrelia-symtom kan likna andra sjukdomar vilket gör diagnosen ibland utmanande.

Behandling Borrelia

Behandlingen av Borrelia-infektion innefattar vanligtvis användningen av antibiotika. Tidig diagnos och behandling är avgörande för att förhindra allvarliga komplikationer av Borrelia. Här är några vanliga aspekter av behandlingen:

 • Oral antibiotika: De flesta fall av Borrelia behandlas framgångsrikt med oral antibiotika som doxycyklin, amoxicillin eller cefuroxim. Valet av antibiotikum och behandlingens längd kan variera beroende på patientens ålder, symtom och infektionsstadium. Behandlingen kan pågå i flera veckor.

 • Intravenös antibiotika: I vissa fall särskilt om Borrelia-infektionen har orsakat allvarliga neurologiska symtom eller hjärtproblem kan intravenös antibiotikabehandling vara nödvändig. Ceftriaxon är ett antibiotikum som ofta används vid intravenös behandling.

 • Smärtlindring: Vid ledsmärta kan smärtlindring i form av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) användas för att lindra obehaget.

 • Rehabilitering: Vid kroniska fall av Borrelia kan rehabilitering vara nödvändig för att hantera långvariga symtom och hjälpa patienten återfå förlorad funktion.