Kommer snart

PSA-prov

 • ✓ Ger insikt om PSA-nivåer
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska
 • ✓ Läkarens kommentar

395 SEK

Betalas på plats

Beskrivning

PSA mäts för att upptäcka prostatacancer. PSA är en förkortning av prostataspecifikt antigen som är ett äggviteämne, ett enzym, som finns naturligt i kroppen även hos friska män. Ett PSA-prov tas genom blodprov.

Ett PSA-prov bör endast göras om det görs regelbundet då det bara är regelbunden provtagning som kan leda till minskad risk för att drabbas av spridd prostatacancer.

Så går det till: Testet är ett blodprov som genomförs på vald provtagningsenhet.

Provsvar: Du har normalt svar inom 6 bankdagar efter provtagning. Provsvaret skickas digitalt till din e-post. Tillsammans med ditt provsvar får du en rapport på svenska om dina värden.

Att tänka på: Innan du bokar ett PSA-prov rekommenderar vi att du läser Vårdguidens broschyr här ››

Kom ihåg: Ta med dig giltig legitimation vid provtagningstillfället.

Information

PSA-prov upptäcker prostatacancer

Prostatacancer är en av våra vanligaste folksjukdomar i Sverige (och i världen) men som före 50 års ålder är en sällsynt sjukdom, utom för släktingar till män som har drabbats ovanligt tidigt. Män som är över 75 år och som inte har några symtom som talar för prostatacancer, kan i och för sig mycket väl ha en liten prostatacancer, men det är osannolikt att den ska hinna utvecklas till en allvarlig sjukdom under deras livstid.

Män mellan 50 och 75 års ålder kan överväga PSA-prov även om man inte har några symtom som tyder på prostatacancer.

För- och nackdelar med att göra PSA-prov

Det finns både för-och nackdelar med att mäta PSA där fördelarna till exempel är att oro att drabbas av cancer kan minska eller att en allvarlig prostatacancer upptäcks innan den har spritt sig i ett tidigt skede vilket ökar chansen att bli botad.

Nackdelarna kan till exempel vara att man får ett besked om förhöjt PSA-värde trots att man inte har prostatacancer vilket kan leda till andra provtagningar och undersökningar eller att man får en cancerdiagnos även om cancern är så pass liten att man aldrig skulle bli sjuk av den vilket i sig kan minska livskvalitén med vetskapen om att man har cancer.

Det är därför viktigt att man tar ställning till om fördelarna väger upp nackdelarna innan man gör ett PSA-prov, vi rekommenderar därför att man läser Vårdguidens broschyr här som tar upp dessa och att man därefter kan göra ett medvetet val kring att testa sina PSA-nivåer.

Hälsomarkör:

 • ✓ PSA

Om PSA, prostataspecifikt antigen

PSA står för prostataspecifikt antigen och är ett äggviteämne, ett enzym, som både sjuka och friska män har naturligt i kroppen. Produktionen av PSA sker i prostatakörteln, en del av det producerade PSA läcker ut i blodet vilket gör att även helt friska män också kan ha små mängder PSA i blodet.

Vid prostatacancer ökar nivåerna av PSA i blodet vilket sker genom att cancern bryter ned prostatavävnaden som i sin tur orsakar att mer PSA läcker ut i blodet.

PSA gränsvärde - enligt det svenska nationella vårdprogrammet för prostatacancer:

 • ✓ 3 mikrogram per liter för män under 70 år
 • ✓ 5 mikrogram per liter för män mellan 70 och 80 år
 • ✓ 7 mikrogram per liter för män över 80 år.

Symtom på prostatacancer

Symtom på prostatacancer kan vara ett eller flera av följande:

 • ✓ ökade toabesök (urin)
 • ✓ Urin dröjer när du försöker kissa
 • ✓ Svag urinstråle
 • ✓ Blod i urinen

Dessa symtom kan även ha andra orsaker än prostatacancer som till exempel en godartad förstoring av prostatakörteln vilket är vanligt hos personer över 60 år.

Om prostatacancer har spridit sig kan andra symtom som ont i skelettet utan att man har skadat sig eller trötthet och tappad aptit uppstå.

Så fungerar testet

Provtagningen utförs av erfaren personal på någon av våra mottagningar i Stockholm och Göteborg. Provsvar och resultat skickas digitalt via e-post.

1. Boka tid

Boka tid på någon av våra mottagningar.

2. Provtagning

Enkel, trygg och smidig provtagning.

3. Analys

Provet skickas på analys.

4. Resultat eller reseintyg

Resultatet skickas digitalt.

Andra tester i samma kategori

Kommer snart

Konsumtionstest för alkohol

 • ✓ Mäter alkoholkonsumtion över tid
 • ✓ Privat resultat, delas ej med vårdjournal
 • ✓ Smidig provtagning - stick i fingret
 • ✓ Alkoholspecifik biomarkör Fosfatidyletanol (PEth)
 • ✓ Jämför med B-PEth gränsvärde

Läs mer

395 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Allergitest 

 • ✓ Mäter 38 allergener
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Analyseras på ISO13485 certifierat labb
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig och omfattande rapport på svenska

Läs mer

995 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

CRP, högkänsligt

 • ✓ Analys av högkänsligt CRP
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Rapport på svenska

Läs mer

225 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

CRP-test

 • ✓ Mäter ditt CRP-värde
 • ✓ Blodprov – stick i fingret
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Analys på ISO 15189 certifierat labb
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Rapport på svenska

Läs mer

225 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Diabetes- och blodsockertest (HbA1c)

 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Analyseras på ISO13485 certifierat labb
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig och omfattande rapport på svenska

Läs mer

595 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Kolesteroltest

 • ✓ Mäter kolesterol, LDL, HDL, triglycerider samt LDL/HDL ratio
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Analyseras på ISO13485 certifierat labb
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig och omfattande rapport på svenska

Läs mer

549 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

PSA-prov

 • ✓ Ger insikt om PSA-nivåer
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska
 • ✓ Läkarens kommentar

Läs mer

395 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Transferrinmättnad (järnmättnad)

 • ✓ Mäter transferrinmättnad
 • ✓ Tydligt resultat
 • ✓ Rapport på svenska

Läs mer

245 SEK

Betalas på plats