Maximera din potential - Kort guide om manlig hälsa och välmående!

Maximera din potential - Kort guide om manlig hälsa och välmående!

Din manliga hälsa är en viktig aspekt för att leva ett aktivt och tillfredsställande liv. Oavsett ålder och livsstil finns det olika sätt för män att främja sin hälsa och välmående. Genom medvetenhet, regelbundna hälsokontroller och hälsosamma vanor kan du uppnå en balanserad livsstil och förebygga många hälsoproblem.

Gör inte som alla andra, ta dina symtom på allvar

Trots ökande medvetenhet om vikten av hälsovård, undviker många män att söka vård eller ta tag i sin hälsosituation, varför? En av de främsta anledningarna är starkt kopplad till den traditionella uppfattningen om maskulinitet. Som man kan du fått lära dig att visa styrka och självständighet, att söka hjälp kan uppfattas som ett tecken på svaghet. Denna föråldrade syn på manlighet orsakar en barriär för män att erkänna sina hälsoproblem och söka vård i rätt tid.

Förebygg, optimera och maximera din potential

Många avskräcks från att söka vård på grund av rädsla för att få en dålig diagnos eller för att bli stigmatiserade av sina hälsotillstånd. Vissa sjukdomar, särskilt de som påverkar oss sexuellt, fysiskt eller inte minst psykisk, kan ge upphov till en känsla av skam eller obehag kring att söka hjälp.

Tänk om! ​​För att överbrygga den stereotypa uppfattningen om manlighet ur ett hälsoperspektiv så bör vi istället fokusera på hur mycket mer av din potential du skulle kunna få ut genom att förebygga symtom, optimera dina värden och på så sätt minska risken för framtida sjukdom.

Tips på hur du tar tag i din manliga hälsa idag

Ta tag i din hälsa, genom att agera kan du skapa en framtid där din manlig hälsa prioriteras, och där du själv är med och påverkar ditt eget välbefinnande. Låt oss tillsammans arbeta för en mer inkluderande och hälsosam framtid för alla - oavsett kön.

Regelbundna hälsokontroller

Att boka en årlig hälsokontroll kan vara avgörande för att upptäcka eventuella hälsoproblem i ett tidigt skede. Detta inkluderar kontroll av hälsomarkörer inom flera områden, till exempel testosteron, kolesterol, lever, njurar, hjärta- och kärl samt screening för olika sjukdomar som diabetes och prostatacancer. Genom att få insikt om dina värden kan du förebygga allvarliga komplikationer och samtidigt optimera för värden som ligger strax innanför referensintervallen..

Hälsosam kost

En balanserad och näringsrik kost är ytterst viktigt. Inkludera olika frukter, grönsaker, fullkornsprodukter och proteinkällor som fisk, kyckling, bönor och nötter. Minska intaget av processade livsmedel, mättat fett och socker för att upprätthålla en hälsosam vikt och förebygga olika sjukdomar.

Fysisk aktivitet

Regelbunden motion är nyckeln till att förbättra kondition och styrka samtidigt som man minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, fetma och depression. Hitta en aktivitet du tycker om och sikta på minst 150 minuter måttlig fysisk aktivitet varje vecka. Det kan vara allt från promenader till cykling, simning eller träningspass på gymmet.

Hantera eventuell stress

Stress kan påverka alla människors hälsa negativt. Ta till dig kunskap om olika tekniker för att hantera stress, som meditation, djupandning eller fysisk aktivitet. Tillräcklig sömn är avgörande för att hantera stress och främja mental välbefinnande. Genom att testa ditt kortisolvärde (stresshormonet) kan du även följa hur din kropp påverkas av stress.

Undvik tobak och överdriven alkoholkonsumtion

Rökning och överdriven alkoholkonsumtion kan öka risken för många hälsoproblem, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar och leverskador. Genom att sluta röka och begränsa alkoholintaget kan du få en positiv effekt på din hälsa.

Självutlämnande och kommunikation

Främja öppenhet och kommunikation om hälsa och välbefinnande. Ibland kan män tveka att prata om sina känslor eller hälsoproblem, genom att uttrycka sig och prata med vänner, familj eller medarbetare kan man skapa goda förutsättningar för att få stöd och pushning i rätt riktning.

Sammanfattning

Din hälsa är av yttersta vikt för att leva ett aktivt och uppfyllande liv. Genom att ta hand om din fysik och mentala hälsa kan du förebygga många hälsoproblem och förbättra din livskvalitet. Genom att genomgå regelbundna hälsokontroller, äta en hälsosam kost, vara fysisk aktiv, hantera stress och undvika tobak och överdriven alkoholkonsumtion kan du främja din hälsa och välbefinnande. Att vara öppen och kommunicera om hälsa och välbefinnande är också viktigt för att kunna söka stöd och råd vid behov. Ta kontroll över din hälsa och främja ditt välbefinnande - det är en investering för livet.

Relaterade tester

-16%
Testosteron
Testosterontest

Testosteron

 • Mäter din nivå av testosteron.
 • Analys för att identifiera testosteronbrist.
 • Få ökad insikt av din testosteronnivå.

179 kr149 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Fritt testosteron
Testosterontest inkl. SHBG och Albumin

Fritt testosteron

 • Beräknar din nivå av fritt testosteron.
 • Analyserar även SHBG, Albumin och testosteron total.
 • Ger ökad insikt om dina testoteronnivåer.

395 kr

Hjärt och kärltest
 • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
 • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr

-8%
PSA-prov
Prostatacancertest

PSA-prov

 • Mäter koncentrationen av PSA i blodet.
 • Ger dig insikt om ditt PSA-värde.
 • Rekommenderas för män mellan 50 och 75 år.

239 kr219 kr