Kommer snart

Kreatinin

 • ✓ Mäter din kreatininhalt.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

275 SEK

Betalas på plats

Beskrivning

Kreatinin, även förkortat krea, är ett ämne som bildas i musklerna vid kroppens nedbrytning av kreatinfosfat, som även brukar kallas för kroppens energireserv. Det är muskelmassan som avgör hur mycket kreatinin som bildas. I njurarna filtreras kreatinin som sedan följer med urinen ut.

Testet är till för dig som vill få insikt om hur dina njurar mår och om du eventuellt kan vara drabbad av nedsatt njurfunktion.

Så går det till: Testet är ett blodprov som genomförs på vald provtagningsenhet.

Provsvar: Du har normalt svar inom 6 bankdagar efter provtagning. Provsvaret skickas digitalt till din e-post. Tillsammans med ditt provsvar får du en rapport på svenska om dina värden och läkarens kommentar.

Kom ihåg: Ta med dig giltig legitimation vid provtagningstillfället.

Information

Därför analyseras natrium

Genom att analysera kreatininhalten i blodet kan man se hur dina njurar mår. Njurarna har till uppgift att filtrera kreatinin som sedan följer med ut i urinen. Man kan även göra ett kreatininprov inför behandling med vissa läkemedel.

Om kreatinin

Kreatinin bildas i musklerna när din kropp bryter ner kreatinfosfat (musklernas energireserv) och ger kroppens muskler extra mycket energi vid hög belastning. Muskelmassan, andelen muskler i din kropp, avgör hur mycket kreatinin som bildas och därför kan värdet variera från person till person.

Kreatinin i kost

Om du har ätit mycket kött, särskilt kokt kött, kan din kreatininhalt tillfälligt öka.

Låga halter av kreatinin

Låga halter av kreatinin är oftast inget allvarligt, ibland kan det bero på lite muskelmassa eller en graviditet då det bildas mer blod i kroppen och mer kreatinin filtreras bort genom njurarna. Halten brukar då stiga till vanlig nivå igen efter förlossning.

Olika sjukdomar kan också ge låga halter av kreatinin men då finns oftast tydligare symtom som kan hjälpa en läkare att avgöra vilken typ av sjukdom eller tillstånd det skulle kunna vara.

Förhöjda nivåer av kreatinin

Förhöjda nivåer av kreatinin kan bero på att du har en stor muskelmassa, intar läkemedel som kan påverka dina njurar som i sin tur gör att din kreatininhalt höjs eller att du är drabbad av vätskebrist och uttorkning. Om du har ätit kött före provtagning, särskilt kokt kött, kan du få förhöjda nivåer.

En annan anledning kan vara att det har blivit ett stopp i urinvägarna som vid njursten eller kraftig prostataförstoring. Förhöjda kreatinin nivåer kan också indikera på att det är något med njurarna som inte fungerar som de ska. Dock kan njurarna vara påverkade även om kreatininvärdet är inom referensintervallen.

Hälsomarkör

 • Kreatinin

Symtom nedsatt njurfunktion

Symtomen på kroniskt nedsatt njurfunktion, eller kronisk njursvikt, utvecklas långsamt. De kan komma först när njurfunktionen blir så nedsatt att slaggprodukter börjar ansamlas i blodet, då kan de yttra sig så här:

 • ✓ Aptitlöshet
 • ✓ Illamående
 • ✓ Kräkningar
 • ✓ Trötthet
 • ✓ Klåda
 • ✓ Försämrad muskelkraft

Markören kreatinin mäts även i Stor Hälsokontroll Man och Stor Hälsokontroll Kvinna.

Så fungerar testet

Provtagningen utförs av erfaren personal på någon av våra mottagningar i Stockholm och Göteborg. Provsvar och resultat skickas digitalt via e-post.

1. Boka tid

Boka tid på någon av våra mottagningar.

2. Provtagning

Enkel, trygg och smidig provtagning.

3. Analys

Provet skickas på analys.

4. Resultat eller reseintyg

Resultatet skickas digitalt.

Andra tester i samma kategori

Kommer snart

Albumin

 • ✓ Mäter din albuminnivå.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Cystatin C

 • ✓ Mäter ditt Cystatin C-värde.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Fosfat

 • ✓ Mäter ditt fosfatvärde.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Kalcium

 • ✓ Mäter din kalicumhalt.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Kalium

 • ✓ Mäter din kaliumhalt.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Klorid

 • ✓ Mäter din kloridnivå.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Kreatinin

 • ✓ Mäter din kreatininhalt.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Natrium

 • ✓ Mäter din natriumnivå.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

eGFR (Cystatin C)

 • ✓ Estimterar ditt EGFR värde.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats