Blodprover som är viktiga vid bedömning och utredning av ätstörningar

Blodprover som är viktiga vid bedömning och utredning av ätstörningar

Ätstörningar är allvarliga psykiska hälsoproblem som påverkar en individs relation till mat, kropp och vikt. Dessa sjukdomar har en komplex påverkan på både fysisk och psykisk hälsa och kräver ofta en integrerad behandlingsinsats.

Vad är en ätstörning?

En ätstörning är en allvarlig psykisk hälsostörning som påverkar en persons ätbeteende och självbild. Det finns olika typer av ätstörningar, de mest kända är anorexia och bulimi.

Anorexia nervosa är karakteriserad av extrem viktminskning och en intensiv rädsla för att gå upp i vikt. Bulimia nervosa innebär hetsätning följt av beteenden för att förlora vikt, såsom kräkningar eller överdriven träning. Ätstörning hyperfagi (BED) är en annan typ av ätstörning som karakteriseras av perioder av hetsätning utan efterföljande beteenden för att undvika viktökning.

Vad är en selektiv ätstörning?

Selektiv ätstörning, även känd som selektiv ätande, är när en person har en extrem preferens för vissa livsmedel och stark olust mot andra. Detta går utöver vanliga preferenser och kan leda till begränsat intag av näringsämnen, vilket i sin tur kan påverka hälsan negativt. Tillståndet är vanligt hos personer med autism. Det kan även ses hos barn där beteendet fortfarande kvarstår när barnet kommer upp mot sex till åtta års ålder.

Tecken på ätstörning

Tidiga tecken på en ätstörning kan vara att man:

 • lägger plötsligt stor vikt vid att äta ”nyttigt”
 • utesluter fett och kolhydrater i maten
 • slutar äta godis
 • hoppar över måltider med motiveringen ”är mätt” eller ”har redan ätit”
 • regelmässigt låser in sig i badrummet efter måltid
 • plötsligt vill övergå till vegetarisk kost
 • motionerar mer och oftare
 • spenderar mycket tid på sociala medier om kost och träning
 • har symtom på trötthet, huvudvärk, förstoppning, frusenhet osv
 • går ner i vikt eller har en utebliven förväntad viktuppgång.

Kan man upptäcka ätstörningar genom test?

Ja, olika blodprov kan vara användbara för att upptäcka ätstörningar och övervaka den fysiska hälsan hos dem som är i riskzonen. Här är blodprover som ges som förslag för att bedömma och utreda ätstörningar inom primärvården:

Blodstatus

Ger information om röda och vita blodkroppar samt blodplättar, läs mer om testet här: blodstatus.

Elektrolyter

Elektrolyter som natrium, kalium, kalcium, fosfat är viktigt för att bedöma näringsstatus och elektrolytbalans.

Albumin

Albumin är ett protein i blodet, låga nivåer kan indikera undernäring.

ASAT och ALAT

Leverfunktionstester som ASAT och ALAT är bra att testa för att övervaka hälsan hos levern.

Kreatinin

Kreatinin är en markör som används för att bedöma njurfunktionen.

Amylas

Det är relevant vid misstanke om kräkningar, då höga nivåer kan indikera problem i bukspottkörteln. Läs mer om testet här: pankreasamylas.

TSH, T3 och T4

Dessa är sköldkörtelhormoner som kan påverkas av ätstörningar, här kan du läsa mer: Sköldkörtelprov.

Blodsocker

Blodsockret testas för att övervaka glukosnivåer, särskilt vid risk för sockerrelaterade komplikationer som att utveckla diabetes.

Järn och ferritin

För att bedöma näringsstatus och förekomst av anemi är det bra att analysera järn och ferritin som visar på kroppens järndepåer.

CRP

Vid undernäring kan en inflammatorisk respons orsakas i kroppen. Höga CRP-nivåer kan indikera pågående inflammation som kan vara förknippad med undernäring.

Hur många lider av ätstörningar i Sverige?

Ätstörningar är relativt vanliga och påverkar människor i olika åldrar, kön och socioekonomiska grupper. Det är svårt att säga en exakt siffra då mörkertalet är stort. Enligt rapporten Riksät (Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling) uppskattas det finnas minst 190 000 personer mellan 15-60 år i Sverige som lider av någon form av ätstörning. Dock är mörkertalet stort och därför svårt att svara på hur vanligt det är med ätstörningar. Det är viktigt att notera att ätstörningar inte bara rör vikt, utan också psykologiska och emotionella faktorer.

Att söka medicinsk hjälp är avgörande för att behandla ätstörningar. Blodprover kan vara en viktig del av diagnostiska och behandlingsplaner, och de kan ge insikt i den fysiska hälsan hos en individ. Om du misstänker att du eller någon du känner lider av en ätstörning, tveka inte att kontakta din vårdcentral för professionell rådgivning och stöd, läs mer här på 1177.

Relaterade tester

Sköldkörtelprov
Hormontest sköldkörtel

Sköldkörtelprov

 • Sköldskörteltest som mäter tre olika sköldkörtelhormon.
 • Analys av sköldkörtelhormonerna T3, T4 och TSH.
 • Ger dig insikt om en eventuell obalans av dina sköldkörtelhormoner.
 • Identifierar om du har en under- eller överaktiv sköldkörtel.

349 kr

Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Leverkollen
Hälsokontroll levern

Leverkollen

 • Hälsokontroll för din leverfunktion
 • Analys av relevanta levermarkörer
 • Få ökad insikt om din leverhälsa

239 kr

Järnbrist
 • Mäter ditt järnvärde och din järndepå.
 • Analys av järn och ferritin.
 • Analys av din blodstatus ingår.
 • Testet identifierar eventuell järnbrist.

349 kr

Albumin
 • Mäter din albuminnivå.
 • Ger insikt i hur dina njurar mår.
 • Indikerar eventuell nedsatt njurfunktion.

39 kr

CRP
Högkänsligt CRP

CRP

 • Mäter ditt CRP-värde (hs-CRP).
 • Högkänsligt CRP-test (hs-CRP).
 • Identifierar en eventuell (latent) inflammation.
 • Inflammationstest.

99 kr

-32%
Kreatinin
 • Mäter din kreatinin nivå.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • Indikation för eventuell nedsatt njurfunktion.

89 kr60 kr

Pankreasamylas
Bukspottkörteltest

Pankreasamylas

 • Mäter nivåerna av pankreasamylas.
 • Analys av enzymet pankreasamylas.
 • Indikation för bukspottkörtelsjukdomar.

139 kr