🌸 Få 10% rabatt – ange kod: MORSDAG

Njursjukdomar – så kan du minska risken att drabbas

Njursjukdomar – så kan du minska risken att drabbas

Njurarna spelar en kritisk roll i kroppens förmåga att rena blodet från avfallsprodukter och överflödigt vatten genom urinen. De bidrar även till att reglera blodtrycket, elektrolytbalansen och produktionen av röda blodkroppar. Här får du veta mer om vanliga njursjukdomar, symtomen att vara uppmärksam på och hur du minskar risken att drabbas.

Snabbversion

Njurarna kan drabbas av olika sjukdomar, indelade i kirurgiska och medicinska. Kirurgiska sjukdomar som njursten och njurcancer kan ofta behandlas effektivt genom kirurgi. Medicinska njursjukdomar, som påverkar båda njurarna, är vanligtvis kroniska och leder till gradvis försämring av njurfunktionen. Dessa sjukdomar ger oftast få eller inga symtom från njurarna och kan sällan botas, men behandlingen fokuserar på att sakta ner sjukdomens progression med läkemedel.

Primära medicinska njursjukdomar påverkar bara njurarna, medan sekundära drabbar flera organ. Inflammation i njurarna och sjukdomar i njurarnas blodkärl är vanliga former.

Vissa njursjukdomar är ärftliga, såsom cystnjurar och Alports syndrom, vilket kan leda till njursvikt och andra allvarliga komplikationer.

Vanliga njursjukdomar

 • Kronisk njursjukdom: Ett långsiktigt tillstånd där njurarnas funktion gradvis försämras över tid. Ofta kopplat till diabetes och högt blodtryck.
 • Akut njursvikt: Ett plötsligt avbrott i njurarnas förmåga att filtrera avfallsprodukter från blodet, vilket kan orsakas av infektioner, blockeringar eller toxiner.
 • Njurstenar: Hårda ansamlingar av mineraler och salter, som till exempel Kalciumkalcium och Fosfatfosfat, som bildas inuti njurarna och kan orsaka intensiv smärta när de passerar genom urinvägarna.
 • Urinvägsinfektioner som sprider sig till njurarna (pyelonefrit): Kan orsaka permanent skada om inte behandlas i tid.

Symtom att vara uppmärksam på

Symtom på njurproblem kan vara subtila och utvecklas långsamt. Det är viktigt att vara uppmärksam på följande tecken:

 • Trötthet, svaghet
 • Svullnad i benen, fötterna eller runt ögonen
 • Minskat urinflöde eller förändringar i urinens utseende
 • Konstant törst
 • Illamående eller kräkningar
 • Högt blodtryck

5 tips – så kan du förebygga njurproblem

Som med alla kroppens organ är det viktigt att ta hand om dina njurar, här är några tips som kan hjälpa till att förebygga framtida problem.

 1. Håll dig hydrerad – drick tillräckligt med vatten för att hjälpa njurarna att skölja ut toxiner.
 2. Balanserad kost – en kost rik på frukt, grönsaker, och låg på bearbetade matvaror och socker kan minska risken för njursjukdom.
 3. Kontrollera blodtryck och diabetes – dessa tillstånd är ledande orsaker till njursjukdom. En hälsosam livsstil och regelbunden medicinsk uppföljning kan hjälpa till att hålla dem i schack.
 4. Undvik rökning och alkohol – båda dessa kan skada blodkärlen och på så sätt öka belastningen på njurarna.
 5. Fysisk aktivitet – regelbunden motion bidrar till att upprätthålla ett hälsosamt blodtryck och kroppsvikt.

Så kan du upptäcka nedsatt njurfunktion

Genom att regelbundet utföra hälsokontroller som inkluderar tester av dina njurvärden kan du upptäcka eventuella problem med dina njurar i tid, kanske redan innan du har några uppenbara symtom som indikerar en nedsatt njurfunktion.

Testa din njurhälsa idag med vårt hälsopaket Njurkollen som mäter viktiga njurmarkörer och ger dig insikt i din njurfunktion.

Relaterade tester

Albumin
 • Mäter din albuminnivå.
 • Ger insikt i hur dina njurar mår.
 • Indikerar eventuell nedsatt njurfunktion.

39 kr

Cystatin C
 • Mäter ditt Cystatin C-värde.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • Indikation för nedsatt njurfunktion.

79 kr

Fosfat
Njurtest fosfat

Fosfat

 • Mäter dina nivåer av fosfat.
 • Fosfat förekommer ofta i livsmedel.
 • Indikation på möjlig njursjukdom.

29 kr

Kalcium
 • Mäter dina nivåer av kalcium.
 • Indikation för eventuell kalciumbrist.
 • Insikt kring hur dina njurar mår.

39 kr

Kalium
 • Mäter din kaliumhalt.
 • Indikation för eventuell kaliumbrist.
 • Insikt kring hur dina njurar mår.

49 kr

Klorid
 • Mäter din kloridnivå.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • Klorid är en viktig mineral i kroppen.

59 kr

-32%
Kreatinin
 • Mäter din kreatinin nivå.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • Indikation för eventuell nedsatt njurfunktion.

89 kr60 kr

Natrium
 • Natriumtest.
 • Mäter din natriumnivå.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.

59 kr

Njurkollen
Hälsokontroll njurfunktion

Njurkollen

 • Kontroll av din njurfunktion
 • Test vid misstanke om njursvikt
 • Hälsokontroll för din njurstatus

345 kr

eGFR (Cystatin C)
 • Estimterar ditt EGFR värde.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • Indikation för nedsatt njurfunktion.

49 kr