Diabetes typ 2

Diabetes typ 2

Diabetes typ 2 innebär att kroppen inte använder insulin effektivt, vilket kan vara relaterat till övervikt och dålig kost. Båda formerna kräver livsstilsförändringar och medicinsk uppföljning.

Vid diabetes typ 2 är din insulinproduktion inte tillräcklig för att möta kroppens behov. Detta resulterar i förhöjda blodsockervärden som på lång sikt kan vara skadliga för din hälsa. För att normalisera blodsockernivån och minska risken för komplikationer och andra sjukdomar behöver du göra förändringar i dina levnadsvanor, justera din kost och vara fysiskt aktiv. Ofta krävs också olika typer av läkemedel för att behandla diabetes typ 2. Genom att ta ansvar för din hälsa och arbeta tillsammans med vårdteamet kan du effektivt hantera sjukdomen och förbättra din livskvalitet.

Diabetes typ 2 är idag en utbredd sjukdom som drabbar många människor. Den är vanligast bland vuxna och risken för att insjukna ökar med åldern. Tidigare kallades den ofta för åldersdiabetes. Även om de flesta får diagnosen efter 40 års ålder kan även yngre vuxna, tonåringar och barn drabbas. Typ 2-diabetes är ofta relaterad till övervikt eller fetma, ohälsosamma matvanor och brist på fysisk aktivitet. Ärftlighet spelar också en viktig roll som riskfaktor

Obehandlad eller dåligt behandlad diabetes typ 2 resulterar ofta i försämrad blodcirkulation, förträngning av blodkärlen och skador på kärlen. Detta kan i sin tur leda till njurskador, hjärt-kärlsjukdomar och synproblem.

Vanliga symtom vid nyligen diagnostiserad diabetes typ 2 inkluderar:

 • Trötthet och känsla av kraftlöshet, både på det mentala och fysiska planet.
 • Ökad törst.
 • Ökad urinering och frekvent behov av att kissa.
 • Synförändringar, vanligtvis i form av dimsyn.
 • Domningar i händer och fötter.
 • Kramp i vaderna
 • Svampinfektioner i underlivet

Det finns olika sätt att normalisera blodsockernivån. I vissa fall kan det räcka med att ändra kosten och vara mer fysiskt aktiv om man har en normal vikt. Ibland kan kroppen klara sig med en lägre insulinproduktion och fysisk aktivitet minskar risken för insulinresistens. Men för de flesta personer med diabetes typ 2 krävs utöver livsstilsförändringar även läkemedelsbehandling för att upprätthålla en hälsosam blodsockernivå.

Relaterade tester och hälsokontroller

Blodsockertester

Blodsockertester


CPE
Diabetestest

C-peptid

 • Mäter nivå C-Peptid
 • Ger svar på typ av diabetes
 • Blodprov inför beslut om behandling
 • Rekommenderas tillsammans med glukos

149 kr

GLU
Blodsockertest

Glukos

 • Mäter din glukoshalt, blodsocker.
 • Få bättre insikt i dina blodsockernivåer.
 • Kan påvisa om du ligger i riskzon för diabetes.

89 kr

HBA
Diabetes & blodsockertest

HbA1c

 • Blodsockertest, analys av din blodsockerhalt.
 • Påvisar eventuell risk att få diabetes mellitus typ-2.
 • Analyseras för att screena och diagnostisera diabetes mellitus typ-2.
 • Visar halten av ditt långtidssocker.

79 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr