Kommer snart

Järnbristtest

 • ✓ Mäter dina järnvärden
 • ✓ Mäter din blodstatus
 • ✓ Påvisar eventuell järnbrist
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

479 SEK

Betalas på plats

Beskrivning

Järnbrist är vanligt förekommande och drabbar generellt fler kvinnor och barn än män. Järn är ett mineralämne som kroppen tar upp genom maten som behövs för att bilda hemoglobin. Vid låga värden av järn blir det svårare att tillverka hemoglobin (HB), som fångar upp och transporterar syret i kroppen. Symtom vid järnbrist kännetecknas av trötthet, yrsel, hjärtklappning, huvudvärk eller att du blir andfådd lättare.

Genom järnbristtestet får du en insikt i dina järnvärden och samtidigt din blodstatus. Testet kan ge dig en indikation på varför du upplever trötthet eller ses som en möjlighet att optimera ditt järnintag i syfte att få än mer energi.

Så går det till: Testet är ett blodprov som genomförs på vald provtagningsenhet.

Provsvar: Du har normalt svar inom 6 arbetsdagar efter provtagning. Provsvaret skickas digitalt till din e-post. Tillsammans med provsvaret får du en rapport på svenska om dina järnvärden och blodstatus tillsammans med kommentar från Testmottagningens läkare. Vid större avvikelser från referensvärdet ringer läkaren upp dig.

Att tänka på: Innan provtagning bör du undvik att äta (10 timmar), avstå även alkohol dagen innan provtagning. Antiinflammatoriska läkemedel, värk- eller febernedsättande medel eller en nyligen avslutad antibiotikabehandling är viktigt att helt undvika inför provtagning.

Kom ihåg: Ta med dig giltig legitimation vid provtagningstillfället.

Information

Hur vet man om man har järnbrist?

Trötthet, hjärtklappningar, koncentrationssvårigheter, huvudvärk eller yrsel är förekommande symtom vid järnbrist. Järn är en mineral och viktig byggsten i kroppens celler, och används vid uppbyggnad av hemoglobin och myoglobin vars syfte är att hjälpa kroppen med syretransporten. Vid järnbrist får kroppen därav svårare med syresättningen som kan resultera i ovan beskrivna symtom.

Anledning till järnbrist?

En vanlig anledning till järnbrist är förlust av blod, till exempel i samband med mens eller annan sjukdom som kan orsaka blödningar. En annan orsak kan vara att din kropp inte längre kan ta upp tillräckligt med järn från kosten eller att din kost inte innehåller tillräckligt höga koncentrationer av järn. Kroppen innehåller ungefär 50 mg järn per kilo kroppsvikt och det dagliga rekommenderade intaget av järn uppgår till ca 15 mg/dag för menstruerande kvinnor och 9 mg/dag för män.

Varför ska jag göra ett järnbristtest?

Testet ger dig insyn om ditt järnvärde och påvisar eventuell järnbrist som kan vara orsaken till trötthet. Vidare har kroppen även en buffert av järn som lagras i leverceller och makrofager bunden till ferritin varför det även är av vikt att mäta ferritin i syfte att identifiera ett uttömt järnförråd. I testet ingår även samtliga blodstatus markörer samt Transferrin som kan användas för att upptäcka lindrig funktionell järnbrist.

Hälsomarkörer

 • ✓ Järn
 • ✓ Ferritin
 • ✓ Transferrin
 • ✓ EPK
 • ✓ Hb
 • ✓ EVF
 • ✓ MCH
 • ✓ MCV
 • ✓ TPK
 • ✓ LPK

Så fungerar testet

Provtagningen utförs av erfaren personal på någon av våra mottagningar i Stockholm och Göteborg. Provsvar och resultat skickas digitalt via e-post.

1. Boka tid

Boka tid på någon av våra mottagningar.

2. Provtagning

Enkel, trygg och smidig provtagning.

3. Analys

Provet skickas på analys.

4. Resultat eller reseintyg

Resultatet skickas digitalt.

Andra tester i samma kategori

Kommer snart

Blodstatus och B-celler test

 • ✓ Analys och prov av blodstatus och b-celler
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

225 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

D-Vitamintest

 • ✓ Mäter din nivå på D-vitamin
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Analyseras på ISO13485 certifierat labb
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

545 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Ferritin test

 • ✓ Mäter dina nivåer av ferritin
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Analys på ISO 15189 certifierat labb
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Rapport på svenska

Läs mer

495 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Folattest

 • ✓ Mäter dina folatnivåer
 • ✓ Påvisar eventuell brist på folat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

295 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Homocystein test

 • ✓ Mäter ditt homocysteinvärde
 • ✓ Påvisar eventuella vitaminbrister
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

345 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Järnbristtest

 • ✓ Mäter dina järnvärden
 • ✓ Mäter din blodstatus
 • ✓ Påvisar eventuell järnbrist
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

479 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Magnesiumtest

 • ✓ Mäter din magnesiumnivå
 • ✓ Påvisar eventuell magnesiumbrist
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

345 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Transferrin

 • ✓ Mäter ditt transferrinvärde
 • ✓ Kompletteras med järn/ferritin
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

245 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Vitamin B12 test

 • ✓ Mäter dina nivåer av vitamin B12
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Analys på ISO 15189 certifierat labb
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Rapport på svenska

Läs mer

345 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Mineral- och vitamintest

 • ✓ Mäter nivåer av 15 hälsomarkörer
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

795 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Zinkbrist test

 • ✓ Mäter din zinknivå
 • ✓ Påvisar eventuell zinkbrist
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

295 SEK

Betalas på plats