Vad är blodbrist, anemi?

Vad är blodbrist, anemi?

Anemi, även känd som blodbrist, är ett vanligt hälsoproblem som påverkar miljontals människor runt om i världen. Det innebär att man har för få röda blodkroppar eller för lite hemoglobin i blodet, vilket kan ha allvarliga konsekvenser för kroppens funktioner. Det finns flera olika orsaker till anemi, och symtomen kan variera beroende på den underliggande orsaken.

Vad är blodbrist (Anemi)?

Anemi definieras som en minskning i antalet röda blodkroppar eller mängden hemoglobin i blodet. Röda blodkroppar är ansvariga för att transportera syre från lungorna till kroppens vävnader och organ. Hemoglobin, ett protein i de röda blodkropparna, binder sig till syret och gör det möjligt för det att transporteras runt i kroppen.

Anemi kan uppstå av olika anledningar, inklusive blodförlust, otillräcklig produktion av röda blodkroppar eller snabb nedbrytning av de röda blodkropparna. Det finns också olika typer av anemi, såsom järnbrist, vitamin B12-brist och hemolytisk anemi.

Orsaker till anemi eller blodbrist

Blodförlust

En vanlig orsak till anemi är blodförlust. Det kan bero på en akut blödning, till exempel vid en olycka, eller kronisk blödning, som vid menstruation eller blödningar från mag-tarmkanalen. Blodförlust leder till att kroppen förlorar röda blodkroppar och därmed minskar antalet och mängden hemoglobin i blodet.

Låg produktion av röda blodkroppar

En annan orsak till anemi är otillräcklig produktion av röda blodkroppar. Det kan bero på brist på näringsämnen som järn, ‌vitamin B12 eller folat, vilket är nödvändigt för att producera röda blodkroppar. Brist på dessa näringsämnen kan vara resultatet av en dålig kost, malabsorption av näringsämnen i tarmen eller bristande produktion av dessa ämnen i kroppen.

Vissa sjukdomar och tillstånd kan också påverka benmärgen, där de röda blodkropparna bildas. Exempel på sådana tillstånd inkluderar benmärgssjukdomar, kroniska njursjukdomar och inflammatoriska sjukdomar. Dessa tillstånd kan hämma produktionen av röda blodkroppar och därmed leda till anemi.

Ökad nedbrytning av röda blodkroppar

En tredje orsak till anemi är snabb nedbrytning av röda blodkroppar, vilket kallas hemolys. Hemolys kan vara resultatet av autoimmuna sjukdomar där immunsystemet attackerar de röda blodkropparna och förstör dem. Det kan också bero på genetiska sjukdomar som sicklecellanemi eller ärftlig sfärocytos.

Hur vet jag om jag har anemi?

Symtomen på anemi kan variera beroende på den underliggande orsaken och svårighetsgraden av anemin. Vanliga symtom på anemi inkluderar:

 • Trötthet och utmattning
 • Svaghet och muskelsvaghet
 • Blekhet i huden och slemhinnorna
 • Andfåddhet och snabb andning
 • Yrsel och svimning
 • Huvudvärk
 • Hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm
 • Kalla händer och fötter

Det är viktigt att notera att symtomen på anemi kan vara milda eller svåra beroende på graden av anemi och individuella faktorer. Om du upplever några av dessa symtom eller misstänker att du kan ha anemi, är det viktigt att rådgöra med en läkare för en korrekt diagnos och behandling.

Diagnos av anemi genom blodanalys

För att diagnostisera anemi behöver en läkare bedöma dina symtom, medicinsk historia och genomföra olika blodprover. Provsvaren kan inkludera en komplett blodbild såkallad blodstatus för att mäta antalet röda blodkroppar, hemoglobinhalten och andra blodkomponenter. Det kan också vara nödvändigt med ytterligare tester för att fastställa den underliggande orsaken till anemin, såsom järnstatus, vitamin B12-nivåer, folat eller vid vissa fall benmärgsbiopsi.

Förebyggande av blodbrist

Det finns flera sätt att förebygga anemi och bibehålla en hälsosam nivå av röda blodkroppar och hemoglobin i kroppen. Det är viktigt att äta en balanserad kost som är rik på järn, vitamin B12 och folsyra. Livsmedel som är rika på järn inkluderar kött, skaldjur, baljväxter och gröna bladgrönsaker. Livsmedel som är rika på vitamin B12 inkluderar animaliska produkter som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter.

Relaterade tester

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Blodbrist
Hälsokontroll för anemi

Blodbrist

 • Blodprov vid misstanke om anemi.
 • Hälsokontroll för blodbrist.
 • Blodbristprov för att upptäcka anemi.

529 kr

Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Mineraltester

Mineraltester


FE
Järnbristtest

Järn

 • Mäter dina järnvärden.
 • Få inblick i kroppens järndepåer.
 • Indikation för eventuell järnbrist.

59 kr

Vitamintester

Vitamintester


B9
Blodbristtest

Folat

 • Mäter dina folatnivåer
 • Påvisar eventuell brist på folat
 • Indikation för eventuell blodbrist.

85 kr

B12
Blodbrist test

Vitamin B12

 • Mäter dina nivåer av vitamin B12.
 • Indikation av vitamin B12 brist.
 • Låga nivåer kan leda till blodbrist (anemi).

159 kr

Relaterade artiklar