🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Vad är elektrolyter? Här är 14 vanliga frågor och svar om elektrolyter

Vad är elektrolyter? Här är 14 vanliga frågor och svar om elektrolyter

Elektrolyter är essentiella joner som finns i kroppsvätskor som blod, svett och urin. Dessa joner, som inkluderar natrium, kalium, klorid, kalcium och magnesium, spelar en avgörande roll för att upprätthålla många viktiga funktioner i kroppen.

Snabbversion

14 frågor och svar om elektrolyter

Här får du bland annat lära dig mer om vad elektrolyter är, vilken funktionalitet de har i kroppen och vad en eventuell brist eller ett överskott har för effekt på din hälsa.

1. Vad är elektrolyter?

Elektrolyter är kemiska ämnen som när de löses i vatten bryts ner i positivt och negativt laddade joner. De vanligaste elektrolyterna i kroppen är natrium, kalium, klorid, kalcium och magnesium.

2. Vilken funktion har elektrolyter i kroppen?

Elektrolyter är nödvändiga för att upprätthålla flera viktiga funktioner i kroppen som:

 • Reglering av vätskebalans: Elektrolyter hjälper till att reglera vattenbalansen mellan cellerna och extracellulärvätskan.
 • Nervimpulser: Natrium, kalium och kalcium är avgörande för överföring av nervimpulser och muskelkontraktioner.
 • Reglering av pH-nivåer: Elektrolyter bidrar till att bibehålla en balanserad pH-nivå i kroppen, vilket är viktigt för normal cellfunktion.
 • Transport av näringsämnen: Elektrolyter underlättar transporten av näringsämnen över cellmembranen.

3. Hur man kan testa sina elektrolyter?

Elektrolyter kan testas genom olika blod- och urintester. Vanliga elektrolyttester inkluderar blodprover av natrium, kalium och klorid. Dessa tester kan ge information om elektrolytbalansen i kroppen och eventuella obalanser som kan förekomma.

4. Vad kan brist på elektrolyter bero på?

Brist på elektrolyter kan uppstå av olika skäl, inklusive kraftig svettning, kräkningar, diarré, lågt intag av elektrolyter genom kosten eller vissa medicinska tillstånd såsom njursjukdomar.

5. Kan man ha för mycket elektrolyter?

Ja, det är möjligt att ha för mycket av elektrolyterna natrium och kalium. Överskott av dessa kan leda till tillstånd som hypernatremi (för mycket natrium) eller hyperkalemi (för mycket kalium), vilket kan vara farligt och kräva medicinsk intervention.

6. Varför är det viktigt med elektrolyter?

Elektrolyter är avgörande för att upprätthålla en optimal hälsa och funktion i kroppen. De spelar en central roll i många biologiska processer, inklusive nerv- och muskelfunktion, vätskebalans och transport av näringsämnen.

7. Kan man öka sina elektrolyter genom tillskott?

För de flesta människor som äter en balanserad kost är det inte nödvändigt att ta elektrolyttillskott. Ett tillskott av elektrolyter kan vara användbart för personer som lider av kraftig svettning eller diarré, men det är viktigt att använda dem med försiktighet och under övervakning av en läkare för att undvika obalanser.

8. Hur hänger elektrolyter ihop med kroppens vätskebalans?

Elektrolyter är intimt kopplade till kroppens vätskebalans eftersom de hjälper till att reglera mängden vatten som finns i kroppens celler och extracellulära vätskor. Genom att kontrollera elektrolytnivåerna kan kroppen effektivt reglera vätskebalansen och säkerställa att alla celler fungerar optimalt.

9. Vilka livsmedel är rika på elektrolyter?

Många livsmedel innehåller naturligt elektrolyter. Exempel på livsmedel som är rika på elektrolyter inkluderar frukt som bananer och apelsiner (som är rika på kalium), gröna bladgrönsaker (som innehåller magnesium och kalcium) samt saltade livsmedel som innehåller natriumklorid.

10. Hur påverkar träning elektrolytnivåerna?

Vid träning kan du förlora elektrolyter genom att du svettas, särskilt om du träninar intensivt eller utför den under varma förhållanden. Det är därför viktigt att återställa elektrolytbalansen genom att dricka vätskor som innehåller elektrolyter eller genom att äta mat som är rik på dem.

11. Vilka symtom kan indikera en elektrolytobalans?

Symtom på elektrolytobalans kan inkludera muskelkramper eller svaghet, trötthet, förvirring, huvudvärk, yrsel, illamående eller kräkningar. Svåra fall av elektrolytobalans kan leda till allvarliga tillstånd som hjärtrytmrubbningar eller kramper.

12. Hur behandlas en elektrolytobalans?

Behandlingen beror på vilken typ av obalans som föreligger. Ibland kan en mild obalans rättas till genom att öka intaget av elektrolyter genom kosten eller drycker som sportdrycker. I mer allvarliga fall kan intravenös vätsketerapi vara nödvändig under övervakning av en läkare.

13. Vilka faktorer kan påverka elektrolytnivåerna i kroppen?

Faktorer som kan påverka elektrolytnivåerna inkluderar kosten, svettning, sjukdomar (särskilt njur- eller hjärtsjukdomar), mediciner, ålder och väderförhållanden.

14. Hur påverkar vissa mediciner elektrolytbalansen?

Vissa mediciner, särskilt diuretika (vätskedrivande mediciner), kan påverka elektrolytbalansen genom att öka utsöndringen av elektrolyter via urinen. Andra mediciner kan också påverka elektrolyternas absorption och utsöndring i kroppen.

Relaterade tester

Magnesium
Magnesiumtest

Magnesium

 • Mäter din magnesiumnivå.
 • Indikation för eventuell magnesiumbrist.

49 kr

Kalcium
 • Mäter dina nivåer av kalcium.
 • Indikation för eventuell kalciumbrist.
 • Insikt kring hur dina njurar mår.

39 kr

Kalium
 • Mäter din kaliumhalt.
 • Indikation för eventuell kaliumbrist.
 • Insikt kring hur dina njurar mår.

49 kr

Klorid
 • Mäter din kloridnivå.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • Klorid är en viktig mineral i kroppen.

59 kr

Natrium
 • Natriumtest.
 • Mäter din natriumnivå.
 • Ger insikt om hur dina njurar mår.

59 kr