Kommer snart

Konsumtionstest för alkohol

 • ✓ Mäter alkoholkonsumtion över tid
 • ✓ Privat resultat, delas ej med vårdjournal
 • ✓ Smidig provtagning - stick i fingret
 • ✓ Alkoholspecifik biomarkör Fosfatidyletanol (PEth)
 • ✓ Jämför med B-PEth gränsvärde

395 SEK

Betalas på plats

Beskrivning

Dricker du för mycket? Låg normal eller hög konsumtion – hur mycket är för mycket? Är du orolig för att din alkoholkonsumtion är för hög? Då är du inte ensam, välkommen att ta vårt test för att få en objektiv bedömning av din konsumtion.

Testet är till för dig som vill få insikt i din alkoholkonsumtion och hur den kan påverka din hälsa. Testet är också till för dig som vill se hur dina värden förändras när du ändrar dina alkoholvanor. Forskning har visat att över 40 olika sjukdomstillstånd kan relateras till alkoholkonsumtion och för många sjukdomar är alkohol en bidragande orsak till sjukdomen.

Fosfatidyletanol (PEth) är en alkoholmarkör som påvisar långvarig alkoholkonsumtion. En enstaka berusning ger ingen nämnvärd förhöjning av PEth koncentrationen i blodet, men vid regelbundet intag av alkohol kommer PEth värdet att öka successivt. Halveringstiden av PEth i blodet är ca 4 dagar, vilket innebär att en hög alkoholkonsumtion kan mätas även efter flera veckors total avhållsamhet.

Vid regelbundet alkoholintag påvisas förhöjda värden av PEth vilket kan relateras till hur mycket alkohol som du konsumerat. PEth testet rekommenderas därför till dig som är intresserad av att se om din nuvarande alkoholkonsumtion ger förhöjda värden.

Utifrån detta värde kan vi därmed dra slutsatsen om ditt alkoholintag kan betraktas som skadligt. Vid regelbunden alkoholintag av större mängder kan förhöjda värden indikera att du är i riskzonen. Testet fungerar som en varningsklocka och signalerar behov av förändrade alkoholvanor.

Så går det till: Testet utförs på mottagningen genom kapillär provtagning (stick i fingret) där en liten mängd blod tas och skickas på analys.

Provsvar: Du har normalt svar inom ca 10 bankdagar (mån-fre) efter att vårt labb mottagit ditt prov då analys sker en gång per vecka. Provsvaret skickas digitalt till din e-post. Tillsammans med ditt provsvar får du ev. rekommendationer och råd kring dina värden på svenska. Resultatet är privat och delas ej med vårdjournalen.

Information

Dricker jag för mycket?

Misstänker du att din alkoholkonsumtion kan vara skadlig för din hälsa eller är du bara intresserad av att få veta vilken nivå din senaste konsumtion ligger på? Vårt PEth test ger dig ett värde på din alkoholkonsumtion den senaste tiden.

Fosfatidyletanol (PEth) förekommer normalt inte i blodet utan bildas i cellens membran endast när alkohol finns närvarande.

Enstaka intag av alkohol till berusningsnivå påverkar inte PEth-värdet men ett mer regelbundet intag, minst en veckas överkonsumtion, ger förhöjda värden. PEth ansamlas i de röda blodkropparna och koncentration av PEth motsvarar individens alkoholkonsumtion. Ju kraftigare alkoholmissbruk desto högre är koncentration av PEth. Man kan mäta PEth upp till 4 veckor efter avhållsamhet från alkohol och halveringstiden beräknas till 4 dagar.

I Folkhälsomyndighetens definition avseende riskkonsumtion samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsprevention gäller att en konsumtion högre än 14 standardglas i veckan för män och nio standardglas i veckan för kvinnor, det vill säga 2 glas respektive 1 glas vin per dag.

12 gram alkohol motsvarar cirka 33 cl starköl eller 4 cl starksprit.

Provsvar mäter konsumtion av alkohol enligt nedan:

<0,05 μmol/L – Inget eller lågt/sporadiskt intag

0,05-0,30 μmol/L – Måttligt intag

>0,30 μmol/L – Överkonsumtion (regelbundet och omfattande intag)

Så fungerar testet

Provtagningen utförs av erfaren personal på någon av våra mottagningar i Stockholm och Göteborg. Provsvar och resultat skickas digitalt via e-post.

1. Boka tid

Boka tid på någon av våra mottagningar.

2. Provtagning

Enkel, trygg och smidig provtagning.

3. Analys

Provet skickas på analys.

4. Resultat eller reseintyg

Resultatet skickas digitalt.

Andra tester i samma kategori

Kommer snart

Konsumtionstest för alkohol

 • ✓ Mäter alkoholkonsumtion över tid
 • ✓ Privat resultat, delas ej med vårdjournal
 • ✓ Smidig provtagning - stick i fingret
 • ✓ Alkoholspecifik biomarkör Fosfatidyletanol (PEth)
 • ✓ Jämför med B-PEth gränsvärde

Läs mer

395 SEK

Betalas på plats

Allergitest 

 • ✓ Mäter 38 allergener
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Analyseras på ISO13485 certifierat labb
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig och omfattande rapport på svenska

Läs mer

995 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

CRP, högkänsligt

 • ✓ Analys av högkänsligt CRP
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Rapport på svenska

Läs mer

225 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

CRP-test

 • ✓ Mäter ditt CRP-värde
 • ✓ Blodprov – stick i fingret
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Analys på ISO 15189 certifierat labb
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Rapport på svenska

Läs mer

225 SEK

Betalas på plats

Diabetes- och blodsockertest (HbA1c)

 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Analyseras på ISO13485 certifierat labb
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig och omfattande rapport på svenska

Läs mer

595 SEK

Betalas på plats

Kolesteroltest

 • ✓ Mäter kolesterol, LDL, HDL, triglycerider samt LDL/HDL ratio
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Analyseras på ISO13485 certifierat labb
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig och omfattande rapport på svenska

Läs mer

549 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

PSA-prov

 • ✓ Ger insikt om PSA-nivåer
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska
 • ✓ Läkarens kommentar

Läs mer

395 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Transferrinmättnad (järnmättnad)

 • ✓ Mäter transferrinmättnad
 • ✓ Tydligt resultat
 • ✓ Rapport på svenska

Läs mer

245 SEK

Betalas på plats