Alkoholtester enligt Transportstyrelsens krav

Alkoholtester enligt Transportstyrelsens krav

För den som har blivit av med sitt körkort på grund av alkoholpåverkan i trafik krävs vissa blodprover för att påvisa varaktig nykterhet. Transportstyrelsen har fastställt obligatoriska prover för verifiering av nykterhet. CDT, GT och PEth är några av de alkoholtester som kan utföras för att se en persons alkoholkonsumtion.

För att säkerställa trafiksäkerheten, och minska riskerna för olyckor relaterade till alkoholpåverkan, har Transportstyrelsen fastställt stränga riktlinjer för medicinska alkoholtester som krävs inför att ställa ut ett läkarintyg.

CDT och GT – obligatoriska prover vid verifiering av varaktig nykterhet

CDT är kolhydratfattigt transferrin, vid hög och regelbunden alkoholkonsumtion ökar andelen av CDT i blodet (serum).

För att nå ett förhöjt CDT-värde, över 1,9% enligt Transportstyrelsens kriterium, krävs en mycket hög alkoholkonsumtion vilket motsvarar ca 450 gram ren alkohol per vecka under en längre period, oftast i flera månader. Det finns ingen generell riktlinje om hur mycket alkohol detta är i enheter, men för en person med medelvikt är det ungefär 5 glas vin per dag enligt Transportstyrelsen.

CDT-värdet normaliseras efter alkoholfrihet i 2-5 veckor.

GT, eller glutamyltransferas, är en markör för leverskada eller påverkan. Vid hög alkoholkonsumtion ökar ofta GT-värdet. Ett högt GT-värde kan även vara orsakat av övervikt, läkemedelspåverkan eller leversjukdom.

PEth och andra prover som kan tas vid bedömning av alkoholkonsumtion

PEth är en biomarkör som kan påvisa hög alkoholkonsumtion, även denna kan användas vid bedömning av en persons varaktiga nykterhet utöver CDT-provet.

Utöver CDT och GT samt PEth är även ALAT, ASAT och MCV andra biomarkörer som kan vara användbara för läkare vid bedömning av alkoholkonsumtion och påvisad nykterhet.

Få koll på din alkoholkonsumtion

Du kan antingen beställa en av våra större hälsokontroller som för alkoholkonsumtion eller välja enskilda alkoholmarkörer för testning, se vårt utbud nedan. Du kan även läsa mer om varje alkoholmarkör på produktsidorna. Dina provsvar delas inte med din vårdjournal.

Relaterade tester

Hälsokontroll - Alkohol
Alkohol och leverfunktionstest

Hälsokontroll - Alkohol

 • Mäter din alkoholkonsumtion över tid
 • Analys av hälsomarkörer för leverfunktion
 • Privat resultat, delas ej med vårdjournal
 • Testet för att se om alkohol påverkar din hälsa

619 kr

ALAT
Levertest

ALAT

 • Mäter ALAT-värdet.
 • Ger insikt i hur din lever mår.
 • Indikation på eventuell leversjukdom.

39 kr

ASAT - Aspartataminotransferas
 • Mäter ditt ASAT-värdet.
 • Ger insikt i hur din lever mår.
 • Indikation på eventuell leversjukdom.

39 kr

CDT, Alkoholkonsumtionstest
Alkoholkonsumtionstest - CDT

CDT, Alkoholkonsumtionstest

 • Få svar på din alkoholkonsumtion över tid.
 • Alkoholspecifik biomarkör CDT.
 • Analys av kolhydratfattigt transferrin.
 • Privat resultat, delas ej med vårdjournal.

359 kr

GT Glutamyltransferas
 • Mäter ditt GT-värdet (Glutamyltransferas)
 • Ger insikt i hur din lever mår.
 • Indikation på eventuell leversjukdom.

59 kr

MCV Erytrocyter Medelcellvolym
 • Beräknar ditt MCV-värde (Erytrocyters medelcellvolym).
 • Mäter storleken på blodkroppar.
 • Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • Avvikelser kan ge indikation för hälsoproblem.

29 kr

PEth
Alkohol konsumtionstest - PEth

PEth

 • Mäter din alkoholkonsumtion över tid.
 • Privat resultat, delas ej med vårdjournal.
 • Alkoholspecifik biomarkör Fosfatidyletanol (PEth).
 • Jämför med B-PEth gränsvärde.

539 kr