Kommer snart

Kalium

 • ✓ Mäter din kaliumhalt.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

275 SEK

Betalas på plats

Beskrivning

I vår kropp finns det många livsnödvändiga grundämnen som vi behöver, kalium är ett av dem och är viktigt för vår nerv- och muskelfunktion och reglering av blodtrycket. Både för högt och för lågt kaliumvärde kan ge rubbningar av hjärtrytmen.

Testet är till för dig som vill få insikt om hur dina njurar mår och om du eventuellt kan vara drabbad av nedsatt njurfunktion.

Så går det till: Testet är ett blodprov som genomförs på vald provtagningsenhet.

Provsvar: Du har normalt svar inom 6 bankdagar efter provtagning. Provsvaret skickas digitalt till din e-post. Tillsammans med ditt provsvar får du en rapport på svenska om dina värden och läkarens kommentar.

Kom ihåg: Ta med dig giltig legitimation vid provtagningstillfället.

Information

Därför analyseras kalium

Kalium kan analyseras av flera anledningar, dels för att följa upp behandling vid akuta sjukdomar, vid misstanke om högt blodtryck eller njursjukdom. Man kan även mäta halten av kalium i blodet vid behandling av vissa läkemedel, framförallt läkemedel vid hjärtsjukdom eller högt blodtryck då vissa läkemedel kan ha en sänkande effekt av kaliumhalten i blodet och andra kan höja halten.

Om kalium

Kalium är en mineral och finns i alla våra kroppsvätskor i kroppen som till exempel i blodet och lymfvätskan. Kalium är väldigt viktig för kroppens celler och är särskilt viktigt för cellerna som finns i musklerna. Av den totala mängden kalium finns ungefär 2 procent utanför cellerna i kroppsvätskor. När man mäter kaliumhalten är det den vätska som finns runt omkring blodkropparna.

Kalium i kost

Vi får i oss kalium via kosten, främst finns kalium i frukt, grönsaker, kött och fisk. Vid förhöjda värden rekommenderas ibland att korrigeringar i kosten görs för att minska intaget av kalium. Exempel på andra födoämnen som innehåller mycket kalium är nötter, choklad, citrusfrukter och banan. Man kan även behandlas med läkemedel som sänker kaliumvärdet.

Lågt värde av kalium

Låga halter av kalium i blodet kallas hypokalemi. Kaliumbrist är sällan något man märker av men kan göra att man känner sig tröttare och har mindre ork. Vid allt för lågt värde av kalium kan besvär som att musklerna blir svaga eller att du får kramp i musklerna uppstå. Det kan också påverka hjärtats förmåga att pumpa blod.

Lågt värde av kalium kan även förekomma om du har förlorat salter vilket till exempel kan ske efter diaréer och kräkningar. Det kan även uppstå om du äter stora mängder lakrits. Låga värden kan även ses vid nedsatt njursjukdom istället för ett högt värde.

Högt värde av kalium

Höga halter av kalium i blodet kallas hyperkalemi. Besvär som kan uppstå i samband med det är illamående, svaghet och att hjärtat slår oregelbundet. Detta gäller om ditt kaliumvärde är kraftigt förhöjt. Vid lätt förhöjt kaliumvärde uppstår oftast inga besvär eller symtom.

Vid nedsatt njurfunktion kan utsöndring av kalium minska vilket kan leda till ett förhöjt kaliumvärde i blodet. Njurarna har viktiga uppgifter, en av dem är att styra kaliumvärdet.

Andra orsaker till förhöjda kaliumvärden är en del läkemedel som kan göra att halten av kalium i blodet ökar, ovanliga sjukdomar i binjurarna och större sår eller muskelskador.

Hälsomarkör

 • Kalium

Symtom nedsatt njurfunktion

Symtomen på kroniskt nedsatt njurfunktion, eller kronisk njursvikt, utvecklas långsamt. De kan komma först när njurfunktionen blir så nedsatt att slaggprodukter börjar ansamlas i blodet, då kan de yttra sig så här:

 • ✓ Aptitlöshet
 • ✓ Illamående
 • ✓ Kräkningar
 • ✓ Trötthet
 • ✓ Klåda
 • ✓ Försämrad muskelkraft

Markören kalium mäts även i Stor Hälsokontroll Man och Stor Hälsokontroll Kvinna.

Så fungerar testet

Provtagningen utförs av erfaren personal på någon av våra mottagningar i Stockholm och Göteborg. Provsvar och resultat skickas digitalt via e-post.

1. Boka tid

Boka tid på någon av våra mottagningar.

2. Provtagning

Enkel, trygg och smidig provtagning.

3. Analys

Provet skickas på analys.

4. Resultat eller reseintyg

Resultatet skickas digitalt.

Andra tester i samma kategori

Kommer snart

Albumin

 • ✓ Mäter din albuminnivå.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Cystatin C

 • ✓ Mäter ditt Cystatin C-värde.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Fosfat

 • ✓ Mäter ditt fosfatvärde.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Kalcium

 • ✓ Mäter din kalicumhalt.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Kalium

 • ✓ Mäter din kaliumhalt.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Klorid

 • ✓ Mäter din kloridnivå.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Kreatinin

 • ✓ Mäter din kreatininhalt.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Natrium

 • ✓ Mäter din natriumnivå.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

eGFR (Cystatin C)

 • ✓ Estimterar ditt EGFR värde.
 • ✓ Ger insikt om hur dina njurar mår.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats