🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Att utvärdera effektiviteten av hälsokontroller är viktigt för att se till att de bidrar till att ge positiva resultat för era anställda och företaget.

Läs mer

En kombination av kommunikation, subventionerade eller gratis hälsokontroller och flexibla tider kan vara ett effektivt sätt att öka deltagandet i hälsokontroller och öka medvetenheten om hälsa och välbefinnande bland anställda.

Läs mer

Generellt sett är det bra att erbjuda hälsokontroller regelbundet, till exempel en gång om året, för att upptäcka hälsoproblem i tid och förbättra hälsan på lång sikt.

Läs mer

Kostnaderna för att erbjuda hälsokontroller till era anställda kan variera beroende på faktorer som omfattningen av hälsokontrollerna ni vill erbjuda och antalet anställda.

Läs mer

De mest effektiva hälsokontrollerna att erbjuda beror på företagets behov och budget samt på hälsoriskerna som är mest relevanta för de anställda. Många företag erbjuder sina anställda de större hälsokontrollerna som ger en bra översiktsbild över individens allmänna hälsa.

Läs mer

Ingen information från de anställdas provresultat eller andra uppgifter som de ger ifrån sig kommer att delges er som arbetsgivare. Ni kommer att få statistik på hur utnyttjat det paket som ni har köpt är.

Läs mer