Hur ofta bör hälsokontroller erbjudas?

Hur ofta hälsokontroller bör erbjudas kan variera beroende på företagets behov och resurser, samt på hälsoriskerna som är mest relevanta för de anställda. Generellt sett är det bra att erbjuda hälsokontroller regelbundet, till exempel en gång om året, för att upptäcka hälsoproblem i tid och förbättra hälsan på lång sikt.