Vilken typ av information får vi som företag veta om resultaten från våra anställdas hälsokontroller?

Ingen information från de anställdas provresultat eller andra uppgifter som de ger ifrån sig kommer att delges er som arbetsgivare. Ni kommer att få statistik på hur utnyttjat det paket som ni har köpt är. Har ni t.ex. köpt ett paket med 10 stycken hälsokontroller på årsbasis kommer ni att få information om hur många av dessa som har nyttjats efter 6 månader och igen efter 12 månader.