Hur kan vi utvärdera effektiviteten av våra hälsokontroller?

Att utvärdera effektiviteten av hälsokontroller är viktigt för att se till att de bidrar till att ge positiva resultat för era anställda och företaget. Feedback från anställda, minskning av sjukfrånvaro, produktivitet och kostnadseffektivitet kan vara användbara metoder för att utvärdera effektiviteten av hälsokontroller.