Kommer snart

Erytrocyters medelcellvolym, MCV

 • ✓ Beräknar ditt MCV-värde (Erytrocyters medelcellvolym).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

175 SEK

Betalas på plats

Beskrivning

Erytrocyters medelcellvolym (MCV) är ett mått på den genomsnittliga storleken på röda blodkroppar (erytrocyter) i ett blodprov. Det uttrycks i femtoliter (fL) och bestäms genom att mäta volymen av ett stort antal röda blodkroppar och ta medelvärdet.

Testet är till för dig som vill få insikt kring och en god överblick över dina blodvärden. Tillsammans med flera andra markörer för röda och vita blodkroppar samt blodplättar ingår MCV även i testet blodstatus och b-celler.

Så går det till: Testet är ett blodprov som genomförs på vald provtagningsenhet.

Provsvar: Du har normalt svar inom 6 bankdagar efter provtagning. Provsvaret skickas digitalt till din e-post. Tillsammans med ditt provsvar får du en rapport på svenska om dina värden och läkarens kommentar.

Kom ihåg: Ta med dig giltig legitimation vid provtagningstillfället.

Information

Om erytrocyters medelcellvolym, MCV

Röda blodkroppar är viktiga för att transportera syre från lungorna till kroppens vävnader. De produceras i benmärgen och har en livslängd på cirka 120 dagar. Storleken på röda blodkroppar är en viktig faktor för deras förmåga att fungera korrekt. Om MCV är lågt kan det tyda på att de röda blodkropparna är mindre än normalt (mikrocytisk anemi). Detta kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive järnbrist, talassemi eller anemi av kronisk sjukdom. Om MCV är högt kan det tyda på att de röda blodkropparna är större än normalt (makrocytisk anemi). Detta kan orsakas av en brist på vitamin B12 eller folat, eller av vissa mediciner eller leversjukdomar.

MCV mäts vanligtvis som en del av blodstatus, vilket är ett vanligt blodprov som används för att utvärdera en persons allmänna hälsa. Det används ofta i kombination med andra tester för att hjälpa till att diagnostisera och behandla olika tillstånd som kan påverka storleken och funktionen hos röda blodkroppar.

Därför beräknas erytrocyters medelcellvolym, MCV

Genom att beräkna erytrocyters medelcellvolym (MCV) kan man diagnostisera anemi som är ett tillstånd där det inte finns tillräckligt med röda blodkroppar eller hemoglobin i kroppen. MCV används ofta för att diagnostisera anemi, eftersom det kan vara lågt vid vissa typer av anemi (t.ex. järnbristanemi) och högt i andra (t.ex. vitamin B12-bristanemi).

MCV kan även identifiera underliggande orsaker till anemi eller andra tillstånd som påverkar storleken på röda blodkroppar. MCV ingår ofta i blodprov för blodstatus, vilket är ett vanligt blodprov som används för att utvärdera en persons allmänna hälsa. Onormala MCV-resultat kan indikera närvaron av ett medicinskt tillstånd som behöver utvärderas ytterligare.

Högt värde av erytrocyters medelcellvolym, MCV

Ett högt värde kan uppstå vid anemi orsakad av B12- och/eller folsyra/folatbrist. Höga värden kan även uppstå vid kraftig alkoholkonsumtion och leversjukdom.

Lågt värde av erytrocyters medelcellvolym, MCV

Ett lågt värde kan ses vid järnbristanemi och talassemi (ärftlig sjukdom).

Så fungerar testet

Provtagningen utförs av erfaren personal på någon av våra mottagningar i Stockholm och Göteborg. Provsvar och resultat skickas digitalt via e-post.

1. Boka tid

Boka tid på någon av våra mottagningar.

2. Provtagning

Enkel, trygg och smidig provtagning.

3. Analys

Provet skickas på analys.

4. Resultat eller reseintyg

Resultatet skickas digitalt.

Andra tester i samma kategori

Kommer snart

Erytrocyters medelcellvolym, MCV

 • ✓ Beräknar ditt MCV-värde (Erytrocyters medelcellvolym).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Erytrocyter, EPK

 • ✓ Mäter ditt EPK-värde (Erytrocyter).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Hematokrit, EVF

 • ✓ Mäter ditt EVF-värde (Hematokrit).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Hemoglobin, Hb

 • ✓ Mäter ditt Hb-värde (Hemoglobin).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Hemoglobinmassa, MCH

 • ✓ Mäter ditt MCH-värde (Hemoglobinmassa).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Leukocyter, LPK

 • ✓ Mäter ditt LPK-värde (Leukocyter).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Trombocyter, TPK

 • ✓ Mäter ditt TPK-värde (Trombocyter).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

245 SEK

Betalas på plats