Kommer snart

Apolipoprotein A1 (Apo A1)

 • ✓ Analys av Apolipoprotein A1
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

175 SEK

Betalas på plats

Beskrivning

Apolipoprotein A1 är den huvudsakliga proteinkomponenten i högdensitetslipoprotein, HDL-kolesterol “det goda kolesterolet”, och skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar. Många gånger går det att förebygga hjärt-kärlsjukdom genom att göra livsstilsförändringar samt vid behov en läkemedelsbehandling av högt blodtryck och höga blodfetter.

Genom att mäta Apolipoprotein A1 tillsammans med Apolipoprotein B (Apo B) kan man genom kvoten ur dessa speglabalansen mellan de olika typerna av kolesterol och bedöma risken för kardiovaskulär sjukdom och misstanke om rubbad lipidomsättning.

Så går det till: Testet är ett blodprov som genomförs på vald provtagningsenhet.

Provsvar: Du har normalt svar inom 6 bankdagar efter provtagning. Provsvaret skickas digitalt till din e-post. Tillsammans med ditt provsvar får du en rapport på svenska om dina värden och läkarens kommentar.

Kom ihåg: Ta med dig giltig legitimation vid provtagningstillfället.

Information

Om Apolipoprotein A1 (Apo A1) och Apolipoprotein B (Apo B)

Blodfettsrubbningar (lipidomsättning) ger en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Apolipoprotein A1 (Apo A1) finns i HDL-kolesterol, “det goda kolesterolet” med antiinflammatoriska egenskaper, och transporterar överflödigt kolesterol från cellerna till levern för förbränning vilket bidrar till en minskad fettinlagring i blodkärlen.

Apolipoprotein B (Apo B) är proteinkomponenten i LDL-kolesterol, även kallat “det onda kolesterolet”. Apolipoprotein B bidrar till transporten av LDL-kolesterol och kan orsaka att LDL-kolesterolet fastnar i blodkärlen vilket påverkar väggarna som då blir stela vilket i sig kan leda till en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Höga och låga nivåer av Apolipoprotein A1 (Apo A1)

Vid behandling med östrogener, antiepileptika och regelbundet alkoholintag ses höga nivåer av Apolipoprotein A1.

Diabetes mellitus, övervikt och leversjukdomar ses vid låg nivå av Apolipoprotein A1. Låg nivå är associerad till ökad risk för kardiovaskulär sjukdom.

Inga rekommendationer för Apolipoprotein A1 har fastställts, men det har föreslagits att önskvärd nivå ska vara >1,25 g/L för kvinnor och >1,15g/L för män.

Hälsomarkörer

 • Apo A1

Så fungerar testet

Provtagningen utförs av erfaren personal på någon av våra mottagningar i Stockholm och Göteborg. Provsvar och resultat skickas digitalt via e-post.

1. Boka tid

Boka tid på någon av våra mottagningar.

2. Provtagning

Enkel, trygg och smidig provtagning.

3. Analys

Provet skickas på analys.

4. Resultat eller reseintyg

Resultatet skickas digitalt.

Andra tester i samma kategori

Kommer snart

Apo B/Apo A1 (kvot)

 • ✓ Kvoten ur Apo B/Apo A1
 • ✓ Mäter Apo B och Apo A1
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

345 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Apolipoprotein A1 (Apo A1)

 • ✓ Analys av Apolipoprotein A1
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Apolipoprotein B (Apo B)

 • ✓ Analys av Apolipoprotein B
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

HDL-kolesterol

 • ✓ Mäter HDL-kolesterol
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

LDL-kolesterol

 • ✓ Mäter LDL-kolesterol
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Triglycerider

 • ✓ Mäter Triglycerider
 • ✓ Kliniskt dokumenterat test
 • ✓ Ackrediterat labb ISO 15189
 • ✓ Snabbt resultat
 • ✓ Tydlig rapport på svenska

Läs mer

275 SEK

Betalas på plats